Munnsår skyldes herpes simplex virus type 1 som rammer hud og slimhinner.

Herpes simplex virus (HSV) type 1 og 2 rammer først og fremst hud og slimhinner. Infiserte celler går i oppløsning, det dannes blemmer og huden blir betent.

Viruset etablerer seg i latent tilstand i nervecellenes kjerner og kan reaktiveres og forårsake nye infeksjoner. Reaktivering kan blant annet fremkalles av:

- nedsatt immunforsvar
- stress
- andre infeksjoner
- sollys

Den egentlige mekanismen er ikke klarlagt. HSV-1 finnes overveiende i de øvre kroppsregionene og HSV-2 mest i genitalområdet.

I mange sammenhenger benyttes begrepet "primær infeksjon" kun når den smittede verken har hatt HSV-1 (herpes simplex virus 1) eller HSV-2 tidligere.

Herpes simplex kan gi lokaliserte tilbakevendende utbrudd hvor som helst på huden, men disse lokalisasjoner er de vanligste.

Primær orolabial herpes simplex - munnsår

Barn

Primær infeksjon er ofte uten, eller med kun lette, symptomer. En del barn har uttalte symptomer med spisevegring på grunn av smerte.

Herpes i munnslimhinnen (gingivostomatitt) varer i fire til syv dager og er relativt vanlig hos småbarn.

Voksne

Munnsår -  herpes simplex

Vanligvis forekommer allmensymptomer, smerter i halsen og feber.

Diagnosen stilles på afteliknande (munnskold) sår med rød omkrets (halo).

Behandling

Smertestillende ved behov. Eventuelt væske

Verdien av antiviral behandling er dårlig dokumentert, men kan være rimelig ved kraftige plager. Ved uttalte munnhuleplager kan behandling med antiviralt middel (aciklovir) gis.

Tilbakevendende herpes simplex

Forvarsel (prodromer) i form av stikkende smerte, dunkende følelse eller endret berøringssans i huden før utbrudd.

Tilbakefallet utløses ofte av ulike faktorer som sol, forkjølelse og stress.

Utbruddet karakteriseres av en eller flere avgrensede grupper med blemmer som utvikles til smertefulle væskende sår.

Forebyggelse

Vær informert om smitterisiko, blant annet til genitalia, ved oralsex.

Ved perioder hvor en er mye utsatt for sol bør en benytte solbeskyttelse i form av tøy eller solkrem.

Behandling

Antiviralt middel i krem eller liniment form. (Zovirax 5% krem, Vectavir). Behandlingen må startes tidligst mulig, helst i prodromalfasen.

Ved meget kraftige lokale tilbakefall eller komplikasjoner kan peroral antiviral behandling være indisert.

Gjengitt med tilattelse av Hudpedagogisk senter, Rikshospitalet