Vitiligo er en pigmentcellesykdom som gir hvite flekker på huden.

Vitiligo er en relativt vanlig pigmentcellesykdom (forekommer blant mellom en-to prosent av befolkningen) som fører til hvite, pigmentløse flekker på huden. Tilstanden kan ha symmetrisk utbredelse til begge sider av kroppen.

Hva er årsaken?

Årsaken er ukjent. Immunforsvaret angriper pigmentcellene og ødelegger dem. Kraftige solforbrenninger og svære stressbelastninger kan noen ganger være med på å utløse sykdommen.

Den kan forekomme hyppigere i enkelte familier. Sykdommer der immunforsvaret angriper organer (autoimmune sykdommer), for eksempel stoffskifteforstyrrelser, forekommer litt hyppigere hos vitiligopasienter enn i befolkningen forøvrig.

Hvilke plager kan jeg få?

Oftest ingen, bortsett fra at enkelte føler en lett kløe.

Flekkene har lett for å bli solbrent siden det beskyttende pigmentet mangler.

Hvordan kan vitiligo behandles?

Det finnes ingen effektiv behandling som stopper prosessen. Enkelte vil kanskje fortelle deg at det finnes lysbehandlingsmetoder. Dette har vært prøvd med vekslende resultat i flere år.

Behandlingen er langvarig (PUVA-behandling) og kan medføre økt risiko for å utvikle hudkreft. I den senere tid har man tatt i bruk smalspektret UVB, såkalt TL01, og resultatene er i noen tilfelle oppløftende.

Det er i den senere tid publisert studier som viser oppløftende resultater med det immundempende legemiddelet tacrolimus (Protopic®). Dette gjelder spesielt lokalisasjon til ansikt og hals.

VitiligoTransplantasjon av pigmentceller gjøres i utlandet, behandlingen er dyr.

Ellers går det an å prøve:

- kosmetisk dekking (Covermark, Dermablend).
- farging av hornhuden med dihydroxyaceton (to-tre prosent blandet i en fuktighetskrem).

Kan vitiligo forsvinne?

Sykdommen kan spontant bli bedre. Sjansene for at den forsvinner helt er imidlertid ikke større enn cirka ti prosent.

Pass på å unngå å få forbrenninger i solen og bruk derfor høy solfaktor ved soling.

Gjengitt med tilattelse av Hudpedagogisk senter, Rikshospitalet.