Forfatter: Rikshospitalet

Imurel er et medikament som ofte brukes sammen med Prednisolon (kortison) når kortison alene ikke gir tilstrekkelig effekt, eller Prednisolondosen er så høy at man kan forvente alvorlige bivirkninger. Medisinen brukes ved autoimmunsykdommer som lupus erytematosus (LE) og blemmesykdommene bulløs pemfigoid og pemfigus.

Hvordan virker imurel ?
Imurel har immundempende og kortisonsparende virkning. Virkningen kan inntre etter dager til uker. Dersom effekt ikke kan påvises etter 3 måneder bør man vurdere å avslutte behandlingen med Imurel.

Hvordan brukes imurel ?
Vanlig dosering er 100 - 150 mg daglig, avhengig av kroppsvekt.

Har imurel bivirkninger ?
Enkelte pasienter opplever kvalme og andre plager fra mage- tarmsystemet. Viktigst er imidlertid at medisinen kan påvirke benmargens evne til å produsere blodlegemer. Denne bivirkningen er ikke varig og avdekkes ved blodprøvekontrollene.

Immundempende medikamenter kan gi økt infeksjonstendens og øke risiko for hudkreft på soleksponerte områder av huden.

Hvem skal ikke ta imurel ?
Risikoen ved bruk av Imurel ved graviditet og amming er ikke avklart. Risiko for fosterskader må veies mot nytteeffekt.

Imurel og andre medisiner
Imurel bør ikke brukes sammen med medisiner som hemmer urinsyreproduksjonen, som Allopur og Zyloric.

Hvordan skal behandlingen kontrolleres ?
Ukentlige kontroller de første 8 uker, deretterøkning av intervallene til hver 3. måned. Blodprøvekontroller.

Gjengitt med tilattelse av Rikshospitalet