Tetracyclin er et antibiotikum som er effektivt i behandlingen av hudsykdommer som akne og rosacea.

I tillegg til å hemme veksten av bakterier virker Tetracyclin også dempende på selve betennelsesprosessen i huden.

Hvordan brukes medikamentet ?

Vanligvis tas tablettene hele med vann. Startdosen er som regel 500 mg om morgenen og 500 mg om kvelden i fire til seks måneder.

Det er viktig at dosen er høy nok i lang nok tid for å unngå tidlig tilbakefall.

Tablettene må taes utenom måltid, minst en time før - eller to timer etter måltid, og svelges ned med vann.

Melk, jerntabletter og syrenøytraliserende medisiner må ikke taes sammen med tablettene.

Hvor lenge varer behandlingen?

Etter de innledende fire-seks månedene kan det være aktuelt å fortsette med redusert dose, 250 mg - 500 mg daglig, i noen måneder.

I gode perioder kan du forsøke å redusere dosen selv. Hvis plagene igjen tiltar bør dosen igjen økes i tre til fire uker.

Hvis høy dose kreves i lengre tid bør behandlingen diskuteres med legen.

Hvilke bivirkninger har tetracyclin?

Kvalme og løs avføring (lett diaré) hos noen få. Dette kan gå over uten at behandlingen trenger å avbrytes.

Samtidig inntak av yoghurt eller Cultura kan hjelpe. Hvis diareen forverres bør legen kontaktes og evt behandlingen avbrytes.

Noen kvinner får økte plager av soppen som forekommer normalt i underlivet. En soppbehandling med stikkpiller og krem vil stoppe dette.

Enkelte merker økt lydømfintlighet i solen (lettere solbrent).

Hvem skal ikke ha tetracyclin?

Personer som:
- er allergiske mot tetracycli
- har alvorlig lever- /nyresykdom
- er gravide
- er under 12 år.

Kan kroppen bli immun mot medisinenen etter langvarig bruk?

Nei, selv om mange tror det. Medisinen virker kun på bakteriene.

Etter langvarig bruk vil endel av bakteriene kunne tilpasse seg og utvikle såkalt resistens (motstandsdyktighet) mot akkurat denne medisinen.

Kroppens immunforsvar er imidlertid som før. I slike tilfeller må en veksle over til annen behandling. Etter en stund vil bakteriene igjen miste sin resistens for middelet.

Hva med legekontroller?

Legen vil kontrollere hver tredje-sjette måned under pågående behandling. Det kan av og til være aktuelt å ta blodprøver.

Kilde: Gjengitt med tilattelse av Hudpedagogisk senter, Rikshospitalet.