Erythromycin er et antibiotikum mot hudsykdommer som acne, rosacea og infeksjoner i hud.

I tillegg til å hemme veksten av bakterier virker den også dempende på selve betennelsesprosessen i huden.

Hvordan brukes erythromycin?

Vanligvis brukes tabletter som svelges hele med vann. Startdosen er som regel 500 mg om morgenen og 500 mg om kvelden i minst fire til seks måneder.

Det er viktig at dosen er høy nok i lang nok tid for å unngå tilbakefall.

Hvor lenge varer behandlingen?

Etter de innledende fire-seks månedene kan det være aktuelt å fortsette med redusert dose,250 mg - 500 mg daglig, i noen måneder.

I gode perioder kan du forsøke å redusere dosen selv. Hvis plagene igjen tiltar bør dosen igjen økes i tre-fire uker.

Hvis høy dose kreves i lengre tid bør behandlingen diskuteres med legen.

Hvilke bivirkninger har erythromycin?

Magesmerter, kvalme og løs avføring (lett diaré) hos noen få. Dette kan gå over uten at behandlingen trenger å avbrytes.

Samtidig inntak av yoghurt eller Cultura kan hjelpe. Hvis diaréen forverres bør legen kontaktes og behandlingen evt avbrytes.

Noen kvinner får økte plager av soppen som forekommer normalt i underlivet. En soppbehandling med stikkpiller og krem vil stoppe dette.

Allergisk utslett er svært sjeldent ved bruk av denne medisinen.

Hvem skal ikke ha erythromycin?

Personer som:

- er allergiske mot erythromycin

- har alvorlig leversykdom.

Medisin kan tas sammen med mat.

Kan kroppen bli immun mot medisinen etter langvarig behandling?

Nei, men mange tror det. Medisinen virker kun på bakteriene.

Etter langvarig bruk vil endel av bakteriene kunne tilpasse seg og utvikle såkalt resistens (motstandsdyktighet) mot akkurat denne medisinen.Kroppens immunforsvar er imidlertid som før.

I slike tilfeller må en veksle over til annen behandling. Etter en stund vil bakteriene igjen miste sin resistens for middelet.

Hva med legekontroller?

Legen vil kontrollere deg hver tredje-sjette måned under pågående behandling.

Det kan av og til være aktuelt å ta blodprøver.

Kilde:Gjengitt med tilattelse av Hudpedagogisk senter, Rikshospitalet.