Psoriasis er en hudsykdom karakterisert ved røde områder i huden dekket av sølvhvite skjell.

De vanligste lokalisasjoner er:

- hodebunn
- albuer
- knær
- nedre del av ryggen

Psoriasis kan også forekomme andre steder, også i neglen.

Psoriasis er vanlig, omkring to prosent av befolkningen har denne hudsykdommen. Årsaken til psoriasis er ukjent, men man tror at sykdommen kan skyldes en immunreaksjon rettet mot deler av huden.

Resultatet av denne reaksjonen er at cellene i ytterhuden deler seg sju ganger så raskt som vanlig, og huden blir fortykket. Arv er av betydning, sykdommen går i familier, halvparten av pasienter med psoriasis har andre nære familiemedlemmer med psoriasis.

Psoriasis kan utløses eller forverres av faktorer som:

- stress
- infeksjoner som streptokokk halsesyke
- enkelte medikamenter
- mekanisk skade av huden - solforbrenninger

Sykdomsaktiviteten varierer selv uten behandling, og sykdommen kan forsvinne spontant. Legningen vil imidlertid alltid være tilstede.

Dietter vil ikke kunne påvirke sykdommen, heller ikke moderate mengder alkohol. Psoriasis er ikke smittsomt og vil ikke kunne føre til hudkreft.

Typer psoriasis

Psoriasis Den vanligste type, psoriasis vulgaris eller plakkpsoriasis, finnes i hodebunn, på albuer, knær, legger og negler. Neglene kan være gult misfargede og deformert, eller ha små forsenkninger i negleplaten.

Invers (hud mot hud) psoriasis er lokalisert i armhuler, lysker, anogenitalområdet og under bryster. Denne varianten har vanligvis lite skjelling.

Guttat psoriasis betyr dråpepsoriasis, og forekommer hyppigst hos barn og unge voksne. Denne typen opptrer ofte som følge av en streptokokk halsesyke, og utslettet vil ofte forsvinne igjen etter uker til få måneder.

Psoriasis leddgikt forekommer hos enkelte pasienter med psoriasis. Denne form for leddgikt er vanligvis ikke svært alvorlig, og fører sjelden til leddeformiteter.

Generelle råd

- Sol er som regel svært gunstig for pasienter med psoriasis, og de fleste pasienter har mindre utslett i sommerhalvåret. Noen pasienter blir imidlertid verre av sol, og solforbrenninger kan føre til aktivering av sykdommen.
- Bad kan virke lindrende og avskjellende. Bad er viktig sammen med lysbehandling, fordi tørr, skjellende hvit hud vil reflektere de virksomme solstrålene.
- Fuktighetskremer tilfører huden fettstoffer og fuktighet og motvirker derved sårhet og sprekker. Gunstig å bruke før lysbehandling om bading ikke er aktuelt.

Hodebunnen

Mild hodebunnspsoriasis kan ha nytte av tjæresjampo som fås på apotek etter resept (Soraderm®).

Mer uttalt hodebunnspsoriasis krever som regel mer aktiv behandling. Dersom det er mye skjelling må denne fjernes med 5 prosent salicylhårolje som appliseres i hodebunnen i minimum fire timer, eller over natten. Oljen vaskes ut med grønnsåpe, som må appliseres i tørt hår, før utvasking.

Ved lokalbehandling i hodebunnen benyttes som regel oppløsninger, gel eller linimenter. Alkoholbaserte produkter kan svi. Kortison er nok det mest brukte lokalmiddel til hodebunnen, men gode alternative produkter som calcipotriol (Daivonex ®) og ditranol (Micanol®) brukes av mange.

Lokalbehandling

Kortison

Kortison er effektivt ved psoriasis, lindrer kløe og irriterer ikke huden. Preparatene er tilgjengelige som kremer, salver, oppløsninger, linimenter og gel. Plakkpsoriasis behandles med sterk kortison initialt i tre-fire uker, deretter gjerne i kortere perioder. Det er viktig å huske at kortisonbruk over lang tid kan føre til fortynning av huden. Invers psoriasis er mer utsatt for hudfortynning, og svakere preparater brukes ved denne type psoriasis.

Vitamin D preparater

Calcipotriol er en vitamin D liknende substans som er effektiv og sikker ved behandling av psoriasis. Preparatet finnes som salve, krem og oppløsning (Daivonex ®). Det skal ikke brukes mer enn 100 gram i uken, milde bivirkninger som hudirritasjon kan forekomme, spesielt på hud mot hud områder og i ansiktet.

Ditranol

Ditranol er vanlig ved behandling av psoriasis i sykehus. Preparatet kan irritere og misfarge, og egner seg derfor dårlig som hjemmebehandling. Det finnes imidlertid et ditranolpreparat for hjemmebruk, Micanol®, som er laget for korttidsapplikasjon. Kremen finnes i en og tre prosent styrke og skal sitte på i ti til 30 minutter.

Tjære

Tjære har lange vært brukt som lokalmiddel i behandlingen av psoriasis. Tjæren lukter og misfarger og egner seg derfor ikke som hjemmebehandling. I sykehus brukes en kombinasjon av tjære og kortbølget ultraviolett lys, Goeckerman´s behandling.

Lysbehandling

- UVB
UVB er kortbølget ultraviolett lys som tilbys hos hudspesialister og ved sykehus som har hudlege. Behandlingen gis som regel i kombinasjon med annen lokalbehandling, og bør gjennnomføres minst tre ganger hver uke i seks-åtte uker.

Økt eksposisjon for ultraviolett lys kan medføre økt risiko for aldringsforandringer i huden og hudkreft. Risiko for hudkreft ved denne type behandling regnes for liten. Behandling i solarium er ikke effektivt.

- PUVA
PUVA psoralener og UVA, er en svært effektiv behandling av psoriasis. Lysbehandling gjennomføres to ganger i uken etter først å ha inntatt et medikament (Geroxalen®), som gjør huden følsom for lys. Vanlig behandlingstid er seks-åtte uker. Det er nødvendig å bruke solbriller i åtte timer etter at medikamentet er tatt. Behandling medfører økt risiko for aldring av huden og hudkreft. Det er av denne grunn satt et øvre tak på antall behandlinger.

Systemisk behandling/tablettbehandling

Systemisk behandling av psoriasis gis som regel ved alvorlige former, når en viss risiko for bivirkninger kan aksepteres, sett i forhold til plagene sykdommen medfører.

- Retinoider
Retinoider er vitamin A like forbindelser som brukes alene eller i kombinasjon med lokalmidler og/eller lys. Virkningen inntrer langsomt, og de fleste pasienter opplever tørrhet i slimhinner som en bivirkning. Andre bivirkninger kan forekomme, som flassing og sårhet i håndflater og fotsåler, fortynning av behåring og muskelsmerter. Bivirkningene er doseavhengig, og som regel kan man finne en dosering som gir akseptable bivirkninger.

- Acitretin
Acitretin (Neotigason®) brukes ved utbredt plakkpsoriasis og lite uttalte leddsmerter. Preparatet bør ikke brukes av kvinner i fertil alder da medikamentet påvirker fosterutviklingen. Blodprøvekontroller under behandling er nødvendig.

- Metotrexat
Metotrexat er en cellegift som kan brukes ved psoriasis, og medikamentet er spesielt nyttig ved psoriasis og psoriasis leddgikt. Tablettene (Methotrexate®, Emthexat®) tas kun en gang i uken. Kvalme kan forekomme og regelmessige blodprøver er nødvendig da medikamentet er kan skade lever. Det er vanlig å ta røntgenbilde av bryst og vevsprøve(biopsi) av lever med faste intervaller.

- Cyclosporin
Cyclosporin er et immundempende middel som brukes etter organtransplantasjoner.

- Sandimmun Neoral®
Brukes ved alvorlige former for psoriasis, og kan også bedre psoriasis leddgikt. Medikamentet er effektivt. Regelmessige blodprøvekontroller er nødvendig da cyclosporin kan skade nyrene. Blodtrykksmålinger inngår også i kontrollene. Bruk av dette medikamentet over lang tid gir sannsynligvis økt risiko for hudkreft.

Forfatter: Hudpedagogisk senter, Rikshospitalet.