Forfatter: Rikshospitalet

Ixodes ricinus er den vanligste flåttarten som finnes på mennesker. Den kan bære med seg smitte fra flere mikroorganismer, men borrelia arter er nok de mest kjente. Smitte får flåtten i seg når den suger blod av mus, gnagere og fugl. Man antar at 10-25% av flått bærer med seg borrelia smitte i Sør Norge. Risiko for borreliose er beregnet til ca 1:150 flåttbitt.

Flåtten forekommer først og fremst i fuktig markvegetasjon, for eksempel i høyt gress og kratt. Bakterieoverføringen til menneske kan sannsynligvis skje allerede etter noen få timer etter at den har bitt seg fast i huden.

Oppdager man flåtten på huden, bør den fjernes med pinsett så nær hudoverflaten som mulig. Dersom det sitter noe av flåtten igjen i huden, betyr det lite.

Erythema migrans er kardinalsymptomet ved borrelioser. Utslettet starter på bittstedet og brer seg utover, etterhvert blekner det sentralt. Det er mulig å ha flere erythema migrans, i så fall tyder dette på disseminert (spredt) sykdom.

En vevsprøve kan være til hjelp om diagnosen er uklar. Man antar at 25-50% av tilfellene vil kunne bekreftes med serologi, det vil si antistoff bestemmelse. En negativ serologi utelukker ikke borreliose, og endel laboratorier unnlater derfor å undersøke for antistoffer om det foreliger erythema migrans. Behandling av erythema migrans er vanlig penicillin i vanlig dosering i 10 dager. Penicillin allergikere kan ta doksycyclin i 9 dager, dobbel dose 200 mg første dag, deretter 100 mg daglig.

Acrodermatitis chronicum atrophicans er en noe mer langtkommen borreliose, og den vanligste kroniske manifestasjonen. Huden på akrene ( ekstremitetene) blir blårød og hoven, og etterhvert utvikles kronisk fortynning av huden, såkalt atrofi. Av og til forekommer muskel og leddplager sammen med utslettet. Ved acrodermatitt er serologien alltid positiv, og blodprøve bør tas for å bekrefte diagnosen. Behandling av acrodermatitis chronicum atrophicans er doksycyclin 200 mg daglig i 20 dager.

En mer sjelden manifestasjon av borrelia i hud er lymfocytomene. De behandles også med doksycyclin 200 mg daglig, i 14 dager.

God tur i skogen!

Relaterte lenker:

Behandling og profylakse av flåttbårne sykdommer.

Terapianbefalinger. Statens legemiddelverk, se under 1999.

Gjengitt med tilattelse av Rikshospitalet