Brennkopper- eller impetigo- er en vanlig og smittsom bakterieinfeksjon i huden med væskende utslett, oftest dekket av honninggule skorper. Feber kan forekomme. Tilstanden oppstår ofte hos barn og skyldes i de fleste tilfeller stafylokokker, en sjelden gang streptokokker.

Bakteriene kan også finnes i nesen og svelget uten å gi symptomer. Pasienter med andre hudsykdommer, for eksempel atopisk eksem, er mer utsatt for brennkopper enn de med normal hud.

Hvordan arter sykdommen seg?
Brennkopper starter som små væskefylte blemmer, med blakket eller gullig væske, og rødme rundt blemmene. Av og til kan blemmene bli flere cm store. Når blemmene sprekker tørker sekretet til honninggule skorper. Utslettet sitter ofte rundt munn og nese men kan også opptre på andre kroppsdeler. Det kan oppstå åpne sår med avløsning av det øverste hudlaget. Tilstanden er smittsom og kan av og til spre seg innenfor hjemmet eller barnehage/skolen.
Noen kan være såkalte bærere av stafylokokker, dvs at de ikke har symptomer selv men kan smitte andre

Hvordan behandler vi?
Det er viktig for effektiv behandling av brennkopper å fjerne skorpene med saltvannsomslag eller omslag med Alsols væske. Når skorpene er borte smøres antibakterielle /antiseptiske kremer daglig. Ved utbredte infeksjoner eller feber må man vurdere antibiotikabehandling ( tabletter) i tillegg. Det bør uansett tas en bakterieprøve for å gi riktig medisin.
Siden sykdommen er smittsom er det viktig med god hygiene. Den syke skal bruke sin egen såpe samt egne håndklær og sengetøy. Hyppig håndvask også hos den som steller pasienten.
Det er viktig å behandle eventuell underliggende hudsykdom optimalt for å forhindre ny infeksjon. Ved stadig tilbakevendende infeksjoner kan noen i familien være bærer av bakterien og dette bør undersøkes nærmere.
Glem ikke å kontrollere kjæledyr, da de kan være reservoir for bakterier.

Gjengitt med tilattelse av Hudpedagogisk senter , Rikshospitalet