Forfatter: Rikshospitalet

Mollusker er en relativt vanlig og helt ufarlig virussykdom i huden hos barn. Viruset tilhører gruppen pox vira.

MolluskerMollusker er en relativt vanlig og helt ufarlig virussykdom i huden hos barn. Viruset tilhører gruppen pox vira. Viruset smitter via direkte hudkontakt.

Forekomst
Mollusker forekommer vanligvis hos barn, men er ikke så vanlig som vorter. Barn med eksemtendens får ofte mange mollusker.

Voksne kan også smittes, hyppigst seksuelt med mollusker i genitalområdet. Personer med redusert immunforsvar, for eksempel AIDS syke, kan ha et betydelig antall mollusker.

Symptomer/tegn
Hudfargede nupper av perle størrelse, sentral liten navel, ofte gruppert. Antallet varierer fra noen få til hundre enkeltmollusker.

Mollusker gir vanligvis ikke symptomer, men av og til oppstår det en betennelsesreaksjon omkring den. Dette kan være tegn på at mollusken vil støtes av i løpet av kort tid, eller sjeldnere være tegn på bakteriell infeksjon.

Behandling er ikke nødvendig, men vil man forsøke kan man prøve å pirke den ut med en nål. Dersom molluskene er lokalisert til kosmetisk skjemmende partier som ansikt, eller oppleves skjemmende, kan behandling forsøkes.

Behandling og bivirkninger
Behandling av mollusker utføres med skarp skje. Med denne "skjeen" kan legen skrape vekk mollusker fra huden. Skraping med skarp skje kan være smertefull. De fleste barn blir derfor behandlet etter overflatebedøvelse med EMLA krem.

Mollusker tilheler vanligvis uten komplikasjoner, men av og til kan det oppstå et lite arr, spesielt om det sekundært har tilkommet en bakteriell infeksjon.

Forløp
Mollusker varer som regel fra 6-9 måneder. Av og til varer infeksjonen lengre, spesielt hos barn med eksem.

Gjengitt med tilattelse av Rikshospitalet