Forfatter: Rikshospitalet

Basaliom (basalcelle carcinom) er vår vanligste type hudkreft. Det er beregnet at 1 av 3 vil utvikle minst ett basaliom i løpet av livet. Den kan ikke spres til andre deler av kroppen. Hvis basaliomer ikke behandles kan de lage stor skade i huden der de er lokalisert. Som regel vil den alltid bre seg ut over huden fra sitt utgangspunkt. Dette pleier som regel å skje langsomt, over måneder og år.

Hvorfor får vi basalcellecarcinom?
Sannsynligvis virker flere faktorer inn på utviklingen av basaliomer. Solen er utvilsomt av de viktigste. Basaliomer oppstår hyppigst på hud som har vært utsatt for soling gjennom livet.

Hvordan ser de ut?
Basalcellecarcinom Utseendet varierer, men vanlige faresignaler kan være sår som ikke vil gro eller eksemliknende flekk, som ikke svarer på vanlig behandling.
De fleste basaliomer er lokalisert til ansiktet, de resterende til kroppen. Basaliomer på kroppen kan vær eksemlike og ofte finnes flere samtidig.

Hvordan er behandlingen?
Avhengig av hvor basaliomet er lokalisert og størrelsen, vil legen velge behandling. Det vanligste er kirurgisk fjerning, men skraping og frysing samt røntgen er alternative metoder. De senere år er det blitt mer vanlig med såkalt foto dynamisk behandling(PDT).

Hva skjer etter behandlingen?
Som regel er alle kreftceller fjernet ved første behandling. Det kan forekomme tilbakefall som krever fornyet behandling. Ofte vil legen ønske en kontroll etter de første 3 - 6 måneder for å kunne kontrollere arret. Ytterligere kontroller vil variere avhengig av sannsynligheten for tilbakefall og pasientens mulighet for å følge med på dette selv.
Har man først hatt basaliom en gang er sjansen større for å få en ny. Husk at det da ikke er snakk om «spredning med blodet».

Selv om «skaden» i huden allerede er skjedd, vil en også ha nytte av å beskytte seg mot overdreven soling i framtiden. Bruk av solhatt, parasoll og solbeskyttelseskremer tilrådes. Dette vil klart være med på å redusere faren for nye krefttilfeller.

Gjengitt med tilattelse av Rikshospitalet