Forfatter: Rikshospitalet

Prednisolon er et kortikosteroid, ofte benevnt kortison. Medikamentet brukes i korte «kurer» for å dempe kraftige hudreaksjoner (eks. legemiddelreaksjoner) og som fast medisin ved kroniske hudsykdommer som bindevevs- og blemmesykdommene.

Hvordan virker prednisolon ?
Prednisolon har betennelsesdempende og immundempende virkning.

Hvordan brukes prednisolon ?
Dosen varierer avhengig av tilstand som behandles. Korte kurer starter vanligvis med 20-40 mg daglig, og trappes ned over 2-3 uker.

Ved langtidsbehandling forsøker man å finne minste effektive vedlikeholdsdose, for å redusere faren for bivirkninger. Dersom medikamentet er brukt mer enn en måned, må man ikke avslutte behandlingen brått, men «trappe ned» i samråd med legen.

Tablettene kan tas til maten.

Har prednisolon bivirkninger ?
Bivirkningene er avhengig av dosering og behandlingstid. Korte kurer kan gi mage-tarm ubehag og magesår.

Langtidsbehandling kan medføre benskjørhet, høyt blodsukker, høyt blodtrykk og endret fettfordeling med «måneansikt». Huden blir tynnere og utvikler lettere hudblødninger. Disse bivirkningene er avhengig av dose, og risikoen er liten om dosen er under 7,5 - 10 mg daglig.

Prednisolon og andre medisiner

Prednisolon tatt sammen med preparater som inneholder acetylsalicylsyre (Dispril, Novid osv) og betennelsesdempende preparater, såkalte NSAID's (Naprosyn, Orudis, Felden m.fl.) gir høyere risiko for blødninger fra mage/tarm, og bør om mulig unngås.

Hvordan skal behandlingen kontrolleres ?
Kontrollhyppighet vil variere avhengig av tilstand og dosering. Blodprøvekontroller omfatter kontroll av blodsukker og elektrolytter, blodtrykket sjekkes også regelmessig. Urinprøve sjekkes med tanke på sukker i urinen.

Gjengitt med tilattelse av Rikshospitalet