Ny forskning viser at mennesker med mange føflekker aldres saktere enn de som har få.

Alle mennesker har føflekker, men antall og størrelse varierer fra person til person. Gjennomsnittlig har mennesker med hvit hud rundt 30 stykker, men noen kan ha opp mot 400. I størrelse kan de variere fra to millimeter i diameter til godt over fem. Man vet foreløpig ikke nok om føflekkens funksjon. Man ser ikke bort fra at det kan være en utviklingsmessig fordel knyttet til flekkene ettersom de er så vanlige.

Telomerlengde

Ettersom føflekker forsvinner med alderen ville forskerne ved King’s College London se nærmere på forholdet mellom antall føflekker og lengden på telomerene, som er en god indikator på aldringsrate. En telomer er et område med små repeterte sekvenser i enden av et kromosom. Noen sammenligner telomeren med den lille plastikkdelen som er i enden av skolisser, fordi den forhindrer at endene på kromosomer vikler seg inn i hverandre. Jo eldre man blir, jo kortere er telomerene. Lengden på telomerene i de hvite blodcellene kobles til aldring i flere organer som for eksempel hjertet, musklene, ben og arterier.

Tvillingstudie

Forskerne ved King’s College London sammenlignet antall føflekker og telomerlengden hos mer enn 1800 tvillinger, altså mer enn 900 par, mellom 18 og 79 år. Det viste seg at de med mange føflekker (det vil si flere enn 100 stykker) hadde lengre telomerer enn de med få føflekker (som vil si færre enn 25). Forskjellen mellom de to gruppene tilsvarte seks til syv år med normal aldring. Dette ble regnet ut ved å se på det gjennomsnittlige tapet av telomerlengde per år i hele gruppen. Andre faktorer som alder, vekt og røyking påvirket ikke resultatet.

Det er altså ut som at de som har mange føflekker aldres saktere siden de har lengre telomerer. De beholder også føflekkene sine lengre, i motsetning til de med få. Har man få føflekker har man ikke bare kortere telomerer, og dermed raskere aldringsprosess i forhold til lengre telomerer, man mister også føflekkene raskere, noe som kan være med på å akselerere aldringsprosessen.

Trenger mer forskning

– Dette er spennende funn ettersom man for første gang ser at mennesker som er mer utsatt for føflekkreft, på den andre siden har fordelen ved at de aldres langsommere, sier Veronique Bataille, som har ledet studien.

Tim Spector, en av de andre forskerne i teamet, understreker at det trengs flere studier for å støtte deres funn.

– Nå planlegger vi å studere nærmere de genene som påvirker antallet føflekker, for å se om de forsinker aldringsprosessen generelt sett. Vi kommer til å undersøke aldringsraten i huden, musklene og beina i forskjellige grupper i forhold til antall føflekker, forklarer han.

Kilder:
1. V. Bataille, B.S. Kato, M. Falchi, et. al, Nevus Size and Number Are Associated with Telomere Length and Represent Potential Markers of a Decreased Senescence In vivo, Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention; vol 16(7), pp. 1499-1502
2. “Moles linked with slower ageing”, Kcl.ac.uk
3. “Mange føflekker – lengre liv”, Forskning.no
4. wikipedia.org