Kviser, også kalt akne, er et vanlig problem blant unge mennesker. En ny undersøkelse viser at plagene kan tilta i forbindelse med stress, depresjon og angst.

I en norsk studie vurderte forskere sammenhengen mellom kviser og mental trivsel og hvordan kostholdet spiller inn. 3775 personer fra Oslo mellom 18 og 19 år deltok i studien. De besvarte et spørreskjema om levesett, matvaner og mental helse. Deltagerne oppga også i hvilken grad de var plaget med kviser. 14,4 prosent av guttene og 12,8 prosent av jentene syntes de hadde et kviseproblem.

- Funnene fra studien viste en klar sammenheng mellom kosthold og kviser, forteller Jon Anders Halvorsen, forskningsleder ved Rikshospitalets hudavdeling.

Sammenhengen ble mindre tydelig da forskerne tok psykiske problemer som depresjon og angst med i betraktningen. Man fant da at kostholdet i seg selv kanskje ikke betyr så mye, men at det ofte blir dårlig når man mistrives. Den viktigste grunnen til at kvisene tiltar er i så fall de psykiske plagene. Dette var i tråd med hva forskerne fant. Da de så bort ifra deltakernes matvaner, var det en klar sammenheng mellom nedsatt mental trivsel og antall kviser.

– Det understreker at psykiske problemer i hvert fall er et viktig element, poengterer Halvorsen.

I studien kom det frem at mye sjokolade og chips er forbundet med økt forekomst av kviser. For lite rå grønnsaker er en annen mulig årsak. Dette gjelder først og fremst for jenter. Forskerne kan ikke forklare hvorfor mangel på grønnsaker påvirker dem mer enn gutter. De vet heller hvordan psykiske problemer kan gi flere kviser. De mener likevel at resultatene av den nye studien tilsier at leger bør overveie om psykiske faktorer kan være av betydning hvis en personer er sterkt plaget av akne.

Kilder: BMC Public Health, 2009