For tre år siden ble det opprettet et register for registrering av bivirkninger av kosmetikk.

Så langt har man mottatt 96 meldinger. De fleste gjelder hårfargeprodukter, fuktighetskremer, renseprodukter og solkremer. Permanent hårfarging har forårsaket de alvorligste bivirkninger, mens det er flest reaksjoner på fuktighetskremer.

Vanlige symptomer

Personer som utvikler allergi mot hårfargeprodukter får oftest eksem og blemmer i hårkanten, i ansiktet og på halsen. Noen fikk også kraftig hevelse i pannen og rundt øynene. Symptomene kom som regel ett til to døgn etter hårfargebehandlingen og varte fra en uke til flere måneder. Bivirkningene ved bruk av fuktighetskremer varierte fra milde symptomer som forsvant i løpet av noen timer eller dager etter at vedkommende hadde sluttet å bruke produktet til kraftige eksem, kløe og svie som bestod i flere uker.

Husk å melde ifra

Hvis du får bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter, er det viktig at du oppsøker legen din eller apoteket slik at de kan formidle dine erfaringer til bivirkningsregisteret. Det kan føre til at vi etter hvert får bedre og tryggere kosmetikk.

Kilde: Folkehelseinstituttet