Spørsmål: Jeg sliter mye med eksem og sprukken hud som blør., speielt på områder der som er vanskelig å plastre. Er det mulig å få dekke deler av utgiftene til reseptfrie salver og bandasje?

 Svar: Helfo kan gi deg delvis dekning av utgiftene dine til reseptfrie salver, kremer og oljer for behandling av betydelige (utbredte) og kroniske hudlidelser som fører til uttørring av huden. Dersom sykdommen forverrer seg, kan du også få dekket utgifter til kolloide sårplaster av Helfo når du utfører sårstellet selv.

Før du søker om å få dekket utgiftene dine første gang, må Helfo ha fått tilsendt en legeerklæring fra spesialist i hudsykdommer, barnesykdommer eller av lege ved brannskadeavsnittet ved Haukeland sykehus. Hvert tredje år – eller når du må bytte produkt eller mengde – må du sende Helfo en ny legeerklæring fra spesialist.

Legeerklæringen må dokumentere at du har en utbredt og kronisk hudlidelse som fører til uttørring av huden.

Det er spesialisten som – på vegne av deg – fyller ut skjemaet

«Legeerklæring fra relevant spesialist ved søknad om bidrag til kremer, salver og oljer, ftrl. § 5-22 (05-22.09)»

Erklæringen må inneholde følgende opplysninger:

  • navnet ditt, adressen din og fødselsnummeret ditt
  • diagnose, med informasjon om lidelsens utbredelse
  • hvilke produkter du skal bruke
  • ca. totalforbruk av salver, kremer og oljer per år
  • bekreftelse fra spesialist på at behovet for behandling forventes å bli varig

Det er ikke et krav at du må kjøpe produktene på apotek eller hos bandasjist.