Psoriasis er en autoimmun sykdom som rammer cirka 2 prosent av befolkningen og opptrer ofte i form av periodiske utbrudd (1).

Sykdommens kroniske natur og betydelige negative innvirkning på livskvalitet krever en langsiktig behandlingsstrategi.

Psoriasis kan debutere når som helst i livet, men femti prosent får sykdommen før fylte tretti år. Diagnosen stilles ut fra utseende og utbredelse (2).

Omlag åtti prosent av pasientene har flekkvis, lokalisert og vanligvis mild til moderat sykdom som i hovedsak blir behandlet med lokalt virkende antiinflammatoriske legemidler.

En pasient med mild til moderat psoriasis ivaretas fortrinnsvis av fastlegen. Henvisning til hudspesialist er anbefalt ved terapisvikt, alvorlig psoriasis, psoriasis hos barn og ved uklar diagnose, for å optimalisere lokalbehandling eller for å legge til systemisk behandling eller fototerapi.

Psoriasis er assosiert med hypertoni, diabetes og fedme, men også med inflammatorisk tarmsykdom, psoriasisartritt og depresjon. Det kan være nyttig å samtale om livsstil og om betydningen av kosthold og mosjon. Siden røyking kan forverre psoriasis, anbefales røykeslutt. Alkohol kan også være et tema.

Vær oppmerksom på leddplager eller symptomer fra leddnært vev, noe som kan være tegn på psoriasisartritt (1,3).

Lokalbehandling – grunnleggende prinsipper

Etter innledende skjellfjerning er målet ved mild til moderat psoriasis å oppnå langvarig remisjon.

Ved mild psoriasis kan skjellfjernende og mykgjørende midler i kombinasjon med lokale glukokortikoider gitt ved behov rekke langt. Til hodebunnen kreves ofte 2–5 prosent salisylsyre i olje, salve eller krem over natten. Husk å anbefale sjampo før vannkontakt for å lette utvaskingen av produktet.

Ved psoriasis på overkropp, ekstremiteter og i hodebunnen foretrekkes gruppe III steroid. I visse tilfeller kan gruppe IV-steroider være nødvendige. For ansiktet og i hudfolder er gruppe I–II steroider som regel tilstrekkelig.

På kroppen påføres lokale steroider én til to ganger daglig i to til fire uker, med nedtrapping til vedlikeholdsbehandling to ganger per uke.

Et alternativt er kalsipotriol alene eller kombinert med betametason (gruppe III) i salve, gel eller kutant skum. Fast kombinasjonsbehandling med kalsipotriol og betametason gir bedre effekt enn behandling med kalsipotriol alene. Et kombinasjonsprodukt som inneholder både kalsipotriol og betametasjon er bedre enn virkestoffene påført hver for seg (1,2,3,4).

Lokalbehandling – utfordringer

Psoriasis kan være mer besværlig på visse deler av huden (f.eks. ansiktet, hender, føtter, hodebunnen, negler eller genitalier) enn på andre. Ved valg av preparat (salve, krem, gel, kutant skum osv.) er det viktig å ta hensyn til hvilken del av kroppsoverflaten som skal behandles, og til pasientens preferanser.

Mange pasienter (og også leger) er skeptiske til langvarig vedlikeholdsbehandling med topikale steroider, ikke minst gjelder det bekymring for hudatrofier (2,3). Risikoen for denne bivirkningen er ofte mindre enn antatt.

Vedlikeholdsbehandling

En nylig gjennomført studie har vist at behandling én gang per dag i fire uker med kalsipotriol pluss betametason i kutant skum (i henhold til ordinær behandlingsplan) etterfulgt av vedlikeholdsbehandling to ganger ukentlig i 52 uker, fordobler tiden til residiv, halverer antallet residiver og reduserer samlet behandling per år med cirka 20 prosent. I denne studien fant man ikke økt forekomst av hudatrofier i de behandlede områdene (5).

En kronisk sykdom

Fastleger er vant til å håndtere en rekke kroniske sykdommer som krever både korttidsbehandling og vedlikeholdsterapi. I likhet med for eksempel astma er det fint å sette både kort- og langsiktige mål for pasienter med psoriasis. Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget tyder på at det ofte er mulig å oppfylle begge.

Kilder

1. Norsk legemiddelhåndbok (2021)

2. Sam Polesie & Amra Osmancevic (2020): Psoriasis, internetmedicin.se, mars, 2021

3. Siegfried Segaert, Piergiacomo Calzavara-Pinton, Pablo de la Cueva, AhmadJalili, Dominique Lons Danic, Andrew E. Pink, Diamant Thaçi & Melinda Gooderham (2020): Longtermtopical management of psoriasis: the road ahead, Journal of Dermatological Treatment, DOI:10.1080/09546634.2020.1729335

4. Felleskatalogen, felleskatalogen.no, mars 2021

5. Lebwohl et al. Twice-weekly topical calcipotriene/betamethasone dipropionate foam as proactive management of plaque psoriasis increases time in remission and is well tolerated over 52 weeks (PSO-LONG trial). Journal of the American Academy of Dermatology, Sep 2020 (articles in press)