Forskere har forsøkt å finne ut om det hjelper å vaske ansiktet, endre kostholdet eller sole seg hvis man har kviser. Man gjennomgikk samtlige internasjonale medisinske forskningsdatabaser og lette etter vitenskapelige undersøkelser om disse problemstillingene. Det viste seg at de har vært lite belyst.

Man fant kun tre små studier om kostholdets betydning, og de omfattet kun betydningen av sjokolade. I disse studiene som var av dårlig vitenskapelig kvalitet var det ingen sammenheng mellom forbruket av sjokolade og graden av kviser.

Nytten av å vaske ansiktet eller å sole seg var bedre undersøkt. Her var det utført flere studier og av høyere kvalitet. De tydet på at rengjøring av huden og solstråler kan begrense antall kviser.

Kilde: Journal of Family Practice 2005