Å være plaget av sterk rødming er ofte en stor belastning for den det gjelder. Her er en oversikt over de ulike behandlingsmulighetene som finnes idag.

Rødming er et vanlig problem og like utbredt blant menn og kvinner. Mange opplever rødmingen som et betydelig sosialt handikap.

Rødming innebærer episodiske ufrivillige "utbrudd" av rødhet i ansikt, ører og hals. Ofte ledsages dette av en prikkende eller brennende følelse i disse områdene.

For å behandle rødming, må det utelukkes at rødheten har en annen årsak som f.eks. rosacea eller andre hudsykdommer. Også rødming på grunn av høye eller lave temperaturer, trening, alkohol, sterk mat og så aring; videre må utelukkes.

Flere behandlingsmetoder kan vurderes for personer med alvorlig grad av rødming.

- For enkelte kan en kosmetisk løsning være å kamuflere rødmingen bak make-up eller høyhalsede klær.

- Psykologisk behandling for å lære å takle emosjonelle tilstander har vist gode resultater for enkelte.

- Medisinsk behandling med betablokkere kan forsøkes, selv om det mangler gode studier på effektiviteten av denne type medikamenter. Mange har likevel hatt nytte av disse.

- Antidepressiva og angstdempende midler kan virke positivt mot de psykiske plagene som følger med rødmingen, men minsker ikke rødheten.

- Botulinumtoksin har vist gode resultater mot rødming. Behandlingen må gjentas cirka hver tredje måned, og kan således blir en kostbar behandlingsmetode.

- En operasjon hvor man kutter nervene som er årsak til rødmingen vurderes når medisinsk behandling ikke gir resultater. 80 - 90 prosent av pasientene som får denne behandlingen angir en betydelig bedring av livskvalitet. En bivirkning ved inngrepet er unormal svettereaksjoner andre steder på kroppen. De britiske forskerne understreker at kirurgisk behandling kun er aktuelt for de som er spesielt sterkt plaget av rødming.

Kilde: Lancet. 2006;367:1297-9.