Å kartlegge føflekkene på ryggen kan være en god metode for å oppdage ondartet føflekkreft. En månedlig selvtest kan være med på å redusere antall dødsfall på grunn av denne krefttypen.

Ondartet føflekkreft, på fagspråket kalt malignt melanom, er den dødligste formen for hudkreft. 95 prosent overlever dersom den oppdages på et tidlig tidspunkt, men dessverre bare 16 prosent hvis den oppdages etter at den har begynt å spre seg.

De fleste personer oppdager selv mistenkelige føflekker. Det kan imidlertid være vanskelig å oppdage forandringer i huden hvis man ikke husker nøyaktig hvor eller hvor store føflekker man har hatt tidligere. En måte å øke treffsikkerheten på er å lage diagrammer som viser føflekker og andre merker på huden. Dermed blir det enklere å avsløre nye eller endrede føflekker, to faktorer som er viktige faresignaler på kreftutvikling.

I en studie utført på 88 personer som også fikk informasjon om hudkreft og selvundersøkelse, fotograferte legene øvre og nedre ryggavsnitt. Forsøkspersonene tegnet så et kart over sine føflekker.

På neste besøk hos legen hadde fotografiet blitt manipulert, og èn føflekklignende prikk var blitt lagt til. Forsøkspersonene ble da bedt om å studere fotografiet på nytt, og mer enn halvparten av personene klarte da å identifisere denne nye "føflekken".

Kilde: Journal of the American Academy of Dermatology