Ondartede føflekker på toppen av hodet eller i nakken har høyest dødelighetsrisiko.

Dødsraten blant pasienter med føflekkreft på skallen eller i nakken er dobbelt så høy enn hos personer med ondartede føflekker andre steder på kroppen.

Det viser en studie ved University of North Carolina publisert i fagtidsskriftet Archives of Dermatology.

Forskerne gransket informasjon fra over 50 000 pasienter med føflekkreft (malignt melanom). Funnene bekrefter at sjansen for å overleve varierer etter hvor på kroppen hudkreften oppstår.

Avgjørende plassering

Resultatene viser at dødelighetsrisikoen er dobbelt så høy ved ondartede føflekker på toppet av hodet eller i nakken sammenlignet med andre steder på kroppen.

Kun seks prosent av pasientene hadde føflekkreft ved issen eller i nakken, men disse sto likevel for hele ti prosent av dødsfallene. Best prognose hadde pasienter med føflekkreft på armer, bein, ørene eller i ansiktet.

Etter fem år var overlevelsesraten for pasienter med føflekkreft i skalle- eller nakkeområdet 83 prosent. For personer med kreft andre steder var den på 92 prosent.

Etter ti år var overlevelsesraten 76 prosent ved føflekker på skallen eller i nakken, mot 89 prosent for resten av tilfellene.

Ekstra oppmerksom

Tidligere har man antatt at føflekker i nakken eller skallen er mer dødelige fordi de er vanskelige å oppdage og blir derfor diagnostisert senere enn føflekkreft andre steder på kroppen.

Analyser tyder imidlertid på at de ondartede føflekkene i nakken eller skallen gir en dårligere prognose i seg selv – uavhengig av diagnosetidspunktet.

Forskerne råder nå leger til å være ekstra oppmerksomme på skalle- og nakkeområdet når de undersøker pasienter for tegn på hudkreft.

Annerledes føflekker?

Forskerne tror at ondartede føflekker som rammer skalle og nakke kan være annerledes.

Resultatene viser at personer med malignt melanom i skalle- eller nakkeområdet var noe eldre enn resten av pasientene med føflekkreft. Gjennomsnittsalderen var på henholdsvis 59 og 55 år.

Føflekker ved issen eller i nakken var også tykkere enn føflekker lokalisert andre steder. Gjennomsnittlig tykkelse var henholdsvis 0,8 millimeter og 0,6 millimeter. De var også oftere preget av sårdannelse.

Forskerne oppfordrer til videre forskning på molekylærnivå for å identifisere forskjellene mellom føflekker i skalle- og nakkeområdet og føflekker som befinner seg andre plasser på kroppen.

Kilde: Archives of Dermatology