Genene dine kan påvirke sannsynligheten for at du får forkjølelsessår eller ikke, viser forskning.

Det er fra før av kjent at faktorer som sykdom, vind, sol og stress kan føre til munnsår eller forkjølelsessår. Nå har forskere funnet enda en ”syndebukk”: Genene dine.

Seks gener

Utbrudd med munnsår er forårsaket av et virus kalt herpes simplex virus type 1 (HSV-1). Viruset etablerer seg i latent tilstand i nervecellenes kjerner. Hos enkelte kan viruset reaktiveres og forårsake infeksjoner i ansiktet.

Forskere ved University of Utah har nå identifisert et område på den lange armen av kromosom 21 som påvirker menneskers mottakelighet for munnsår. At enkelte personer oftere får utbrudd enn andre, ser ut til å skyldes én eller flere av seks gener.

Forskerne håper resultatene kan brukes til å utvikle nye medikamenter som kan redusere forekomsten av herpesutbrudd.

Arvelig

Forskerne oppdaget herpes-genene ved å følge genetiske markører i 39 store familier. Totalt 421 personer ble inkludert i studien.

Kromosomområdet med herpes-genene ble lokalisert ved å identifisere felles markører hos familiemedlemmer. Når sponatane endringer (mutasjoner) i arvestoffet overføres fra foreldre til barn, vil de genetiske markørene nær det endrete genet også følge med.

Resultatene tyder på at det finnes seks gener på kromosom 21 som kan påvirke hyppigheten av herpesutbrudd.

Forskerne ønsker nå å studere disse seks genene nærmere og finne ut hvilke av dem som er ”skyldige”. Resultatene for tre av genene ser spesielt lovende ut med tanke på videre studier. Funnet kan hjelpe til med å utvikle en ny type medikamenter som kan redusere forekomsten av munnsår, mener forskerne.

Kilder:
Journal of Infectious Diseases