2300 norske barn under 18 år har ufrivillig ekstrajobb 24 timer i døgnet, resten av livet. De har type 1-diabetes. Har du type 1-diabetes, må du selv tilføre kroppen det insulinet den trenger for å regulere blodsukkeret – en prosess som de fleste andre mennesker ikke trenger å tenke på fordi kroppen selv tar hånd om dette automatisk. Å leve med diabetes betyr med andre at du døgnet rundt har en ekstrajobb, enten du er åtte år, 40 år eller 80 år.

Unge ansvarlige

De siste 30 årene er antall barn med diabetes fordoblet i Norge. Felles for dem alle er at den enkelte må ta ansvar for og være delaktig i sin egen behandling. Det finnes ingen fasitsvar på hva som er akkurat passe mengde insulin til måltidet eller for natten, og dette gjør at utfordringen blir spesielt stor for barn og unge som får diabetes – og også for deres familier. Da er det viktig at barnet eller den unge selv tar aktivt del i det hele, slik at livet med diabetes blir så bra som mulig.

Skole og barnehage

Mange foreldre til barn med diabetes føler det ekstra utfordrende å sende barnet sitt i barnehagen eller på skolen, og de møter også ulike holdninger av ledelsen og lærerne. Noen opplever imøtekommenhet og tilrettelegging, mens noen faktisk ikke er ønsket på skolen i det hele tatt. Barn med diabetes er også bare barn og ønsker ikke å skille seg ut fra sine medelever, men de opplever at voksne gjør dem mer annerledes enn de ønsker å være.

Verdens diabetesdag

Diabetesforbundet har som mål at mennesker med diabetes skal leve godt og lenge. Diabetesforbundet arbeider også for at forskning på diabetes øker i omfang. På Verdens diabetesdag 14. november er organisasjonens største ønske at så mange som mulig står sammen om diabetes for barn og unge.

Kilde: Diabetesforbundet