Det er ikke alderen i seg selv som gjør at sannsynligheten for å få diabetes øker når man blir eldre.

Stadig flere eldre utvikler diabetes. Men det er ikke alderdommen i seg selv som er årsaken. Det viser en undersøkelse gjort av Diabetesforbundet.

Insulinfølsomhet er kroppens evne til å bryte ned blodsukkeret, og er derfor avgjørende for om du utvikler diabetes. Ved type 2 av diabetes er denne følsomheten nedsatt. I de aller fleste tilfellene med diabetes er det snakk om type 2. Det er hovedsakelig personer over 40 år som rammes, og forekomsten øker sterkt med alderen. Denne typen er derfor ofte blitt kalt ”gammelmannsdiabetes”. Nå viser det seg altså at alderdom ikke er en grunn til denne folkesykdommen.

Overvekt og dårlig fysisk form

I undersøkelsen ble insulinfølsomheten målt hos både 30- og 70 åringer. I begge gruppene hadde deltagerne omtrent samme kroppsvekt. Det viste seg at følsomheten var like god hos 70-åringene som hos de 30- åringene. Alderen spiller med andre ord liten rolle; det er vekten og kroppsfettet som er avgjørende.

Ta eget ansvar

Denne nye oppdagelsen viser at man selv kan gjøre mye for å forhindre diabetes. Selv om risikoen for å utvikle denne sykdommen i utgangspunktet er lik for unge og gamle, er det ekstra viktig for seniorene å trene og å spise sunt. Insulinproduksjonen i kroppen avtar med alderen, så da er det særs nyttig for eldre å holde seg slanke og i god fysisk form.

Fakta om diabetes

Det finnes to typer diabetes: type 1 og type 2.

- Ved type 1 slutter bukspyttkjertelen å produsere hormonet insulin. Det er først og fremst unge mennesker som rammes av denne typen.

- Ved type 2 er kroppens følsomhet for insulin nedsatt. I tillegg er kroppens evne til å lage nok insulin redusert. Type 2 rammer hyppigst mennesker over 40 år. Arv, for lite fysisk aktivitet eller overvekt spiller en viktig rolle ved denne formen for diabetes.

- Vanlige symptomer ved ubehandlet eller utilstrekkelig behandlet diabetes er sterk tørste, hyppig vannlating og vekttap. Ved type 2 er sykdommens utvikling ofte langsom og med diffuse symptomer. Det kan være årsaken til at så mange ikke får den riktige diagnosen.

- Diabetes er en alvorlig sykdom som øker risikoen for å få hjerte- og karsykdommer, hjerneslag, blindhet, sår på føttene og amputasjon. - I Norge har ca 265 000 mennesker diabetes.

- 25 000 lider av type 1, mens resten har type 2. Omtrent halvparten av dem med type 2 har ikke fått diagnosen, og vet ikke selv at de har diabetes.

- Hvert år får mellom 6000 og 7000 nordmenn diabetes.

Kilder: www.diabetes.no, www.diabetesinfo.no og www.wikipedia.no