En ny studie viser at diabetes kan gi dårligere hukommelse. Dette kan være en del av forklaringen på hvorfor diabetespasienter er mer utsatt for Alzheimers sykdom.

Blodsukkeret er viktig for hjernens funksjon. Ved lavt blodsukker, også kalt hypoglykemi, fungerer hjernen dårligere, og tankeevnen og reaksjonshastigheten blir nedsatt.

Symptomer på lavt blodsukker kan være svette, skjelvinger, uro, sult, frykt, irritabilitet, synsforstyrrelser og hjertebank. Ved svært alvorlige tilfeller kan kramper og bevisstløshet inntre.

Mentale ferdigheter

I Edinburgh har forskere studert 1066 personer i alderen 60 til 75 år, som alle hadde type 2 diabetes. Denne diabetesvarianten skyldes at kroppens insulin virker for dårlig, eller at bukspyttkjertelen ikke produserer nok av dette hormonet.

I studien gjennomgikk deltagerne syv tester, hvor de målte mentale evner som hukommelse, logikk og konsentrasjon. Deltakernes ordforråd ble også kartlagt.

Resultatet

Det viste seg at de 113 personene som tidligere hadde hatt tilfeller med alvorlig hypoglykemi, scoret lavere på testene enn de andre i gruppen. Dette gjaldt både de mentale testene og ordforrådet.

Ukjent forklaring

Resultatet av studien tyder på at alvorlige episoder med hypoglykemi hos eldre mennesker med type 2 diabetes kan knyttes til nedsatt hjernefunksjon.

– Enten er det hypoglykemi som fører til kognitiv svekkelse, eller så gjør kognitivt forfall det vanskeligere å takle diabetes, noe som igjen leder til hypoglykemi. En tredje forklaring kan være at en uidentifisert faktor er årsaken til både hypoglykemi og kognitiv svikt. Vi fortsetter med forskningen for å finne ut hvilken forklaring som er mest sannsynlig, sier Dr. Jackie Price, leder av studien.

Kognitiv svekkelse vil si reduksjon i hjernens evner som knyttes til hukommelse, oppmerksomhet, planlegging og ordforråd. Dette kan være et tegn på demens.

Diabetes i forhold til Alzheimers sykdom

Også tidligere forskning viser at dårlig kontrollert blodsukker kan påvirke hjernens funksjoner. Dr. Iain Fram i Diabetes UK, sier at Prices studie støtter denne teorien.

– Vi vet allerede at type 2 diabetes øker risikoen for å utvikle Alzheimers sykdom. De nye funnene legger enda en brikke på plass i dette kompliserte puslespillet.

Diabetes i Norge

Cirka 120.000 personer i Norge har diabetes type 2 uten å være klar over det. Har du diabetes i familien, er overvektig og lite fysisk aktiv, bør du få målt blodsukkeret. Med riktig behandling blir man kvitt symptomene, får økt overskudd og minsker sannsynligheten for alvorlige seinskader.

Kilder:
1.”Diabetes impact on brain power”, Bbc.co.uk
2. “Hypos linked to cognitive decline in people with diabetes”, Diabetes.org.uk
3. “Diabetes kan gi dårligere hukommelse”, Vg.no