700.000 personer i Norge har type 2-diabetes eller er i faresonen for å utvikle sykdommen, viser nye tall. Dette skriver Diabetesforbundet etter å ha innhentet tall fra Helsedirektoratet og fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Ved å telle antall resepter på medisiner mot diabetes som apotekene mottar vet man at i underkant av 140.000 personer har denne sykdommen. Av disse har 115.000 type 2 diabetes. Denne varianten rammer først og fremst voksne og eldre personer som er arvelig disponert for å få diabetes hvis de blir overvektige og ikke er tilstrekkelig fysisk aktive.

En av tre personer med type 2 diabetes klarer seg uten medisiner. Det innebærer at omkring 175.000 har fått diagnosen. I tillegg kommer 25.000 personer som har type 1 diabetes. Denne varianten oppstår oftest i barndom eller tenårene hos normalvektige personer. Til sammen vet således cirka 200.000 personer at de har diabetes.

- Dette er ganske så sikre tall, ifølge prosjektdirektør i Helsedirektoratet, Tor Claudi.

Resultatene fra HUNT- undersøkelsen tyder på at det finnes like mange med type 2-diabetes som ikke er klar over at de har sykdommen. Dette fant man ut ved å teste flere enn 1000 vilkårlig valgte personer. Det innebærer at om lag 350.000 personer har diabetes. Man fant også at et tilsvarende antall er i ferd med å utvikle diabetes. Totalt kan derfor omkring 700.000 mennesker i Norge ha diabetes eller forstadier til sykdommen.

Resultater fra nettstedet www.diabetesrisiko.no viser samme utbredelse av sykdommen. Der kan man ved å svare på åtte spørsmål om blant annet arv, fysisk aktivitet og kosthold få vite om man er i faresonen, og om man bør kontakte fastlegen sin for å få sjekket blodsukkeret.

Kilde: Diabetesforbundet 2009