En av tre som har diabetes får tegn til nyreskade i løpet av livet.

Det sier nyrespesialist og leder av Norsk nyremedisinsk forening Cecilia M. Øien i forbindelse med Verdens nyredag. Temaet i år er diabetes og nyreskader. Nyredagen markeres torsdag 11. mars for femte år på rad.

Et folkehelseproblem

- Diabetes er en av de hyppigste årsakene til kronisk nyresykdom som i mange land er hovedårsaken til total nyresvikt som fører til livslang dialysebehandling eller nyretransplantasjon. Å ha en god kontroll på sykdommen og oppfølging hos lege, forebygger utviklingen. Det er derfor viktig at personer med diabetes vet om sammenhengen mellom diabetes og nyresykdom og forsikrer seg om at fastlegen undersøker urinen og nyrefunksjonen, sier Øien.

- De som har diabetes i slekten, er overvektige eller får behandling for høyt blodtrykk, har en økt risiko for å få diabetes og bør derfor sjekke blodsukkeret sitt. Samtidig vil en blodprøve og en urinprøve kunne fortelle om der er tegn til nyreskade, sier hun.

Norsk nyremedisinsk forening, Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte og Diabetesforbundet står sammen når det gjelder å minne om dette på den internasjonale nyredagen.- Tegn til kronisk nyresykdom kan påvises hos 8-10 % av den voksne befolkningen i Norge. Dette er nå anerkjent som et folkehelseproblem, og det satses nå langt sterkere på at sykdommen skal oppdages tidligere, sier lederne i de tre foreningene.

Flere blir nyretransplanterte

Antallet nyretransplantasjoner i Norge i 2009 satte ny rekord, og antall dialysepasienter øker. Derfor har Helse- og omsorgsdepartementet bedt Helsedirektoratet om å utarbeide en nasjonal handlingsplan for kronisk nyresykdom. Planen vil bli sendt ut på høring sommeren 2010. - Det er svært positivt at det er stor politisk vilje til å fortsette den gode utviklingen med å bedre organtransplantasjonstilbudet og med satsningen på en nasjonal handlingsplan mot kronisk nyresykdom. På denne måten vil mange liv bli spart, sier Øien.

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte kan formidle kontakt direkte med nyrepasient hvis det er ønskelig.

For ytterligere informasjon:

Norsk nyremedisinsk forening

v/ leder Cecilia M. Øien, Nyreseksjonen, St Olavs Hospital, Trondheim

E-post: cecilia.oien@stolav.no, Tlf 73868519

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Leder i LNT Lars Skar, telefon 928 83 348 eller 62 54 08 71

Nestleder Kolbjørn Brevik, telefon 472 41 975

Diabetesforbundet, v/ leder Sindre Børke, tlf 23051800, post@diabetes.no