De første årene etter at diagnosen diabetes er stillet holder man vanligvis blodsukkeret under kontroll ved hjelp av mosjon og ulike typer tabletter. Etter hvert har de ikke tilstrekkelig effekt.

Da trenger man tilskudd med insulin for å gjenopprette et riktig blodsukkernivå. Ved hjelp av insulin oppnår man som regel god kontroll med blodsukkeret. Det reduserer faren for seinskader i blant annet hjertet, nyrer, øyne, hjernen og beina.

Erfaringsmessig har mange pasienter hatt for høyt blodsukker i lang tid før de tar i bruk insulin. Det øker risikoen for alvorlige komplikasjoner. I tillegg fører det høye blodsukkeret ofte til plager her og nå i form av slapphet, depresjon eller soppinfeksjon.

I de nye nasjonale retningslinjene blir det anbefalt å bruke insulin tidligere og i kombinasjon med en blodsukkerregulerende tablett som heter metformin (Glucophage). Man har som mål at personer med diabetes skal ha et lavere gjennomsnittlig blodsukker enn det man tidligere mente var tilstrekkelig.

• Fastende blodsukker bør nå være mellom 4 og 6 mmol/L. Før var grensen under 7 mmol/L.

• Langtidsblodsukkeret (HbA1c) skal være under 7 prosent. Før mente man at under 8 prosent var tilstrekkelig.

En ny studie viser at de fleste pasienter lett lærer å justere insulindosen selv. I studien benyttet man legemiddelet Levemir. Dette er en spesialvariant av insulin (en såkalt insulinanalog) som virker i opptil 24 timer. En injeksjon daglig er derfor tilstrekkelig. Effekten er så stabil gjennom døgnet at risikoen for at blodsukkeret blir for lavt er svært liten. I studien nådde en høy andel av pasientene de nye og mer ambisiøse målene for blodsukkerkontroll. Det gir både økt livskvalitet og forebygger seinkomplikasjoner på grunn av diabetes.

Kilde: Diabetes, Obesity & Metabolism. 11(6):623-631