Det finnes ulike typer diabetes. Den vanligste har betegnelsen type 2 (tidligere kalt ”aldersdiabetes”) og rammer først og fremst middelaldrende og eldre mennesker.

Sykdommen skyldes som regel en kombinasjon av overvekt, utilstrekkelig fysisk aktivitet og medfødte arvelige egenskaper. Hvis man har type 2 diabetes, vil man med tiden ofte ha behov for tilskudd av insulin. Insulin må injiseres under huden, og mange diabetikere gruer seg til å begynne med dette. En ny studie viser at de bekymrer seg unødig.

Nye medisiner

Man sammenlignet tilfredshet med behandlingen hos brukere av to nye midler mot diabetes. Det ene produktet (Victoza) injiseres under huden, og det andre er en vanlig tablett (Januvia). Produktene tas en gang daglig. 665 personer deltok i studien som varte i et halvt år. Det viste seg at de som fikk medikamentet som ble injisert var mest fornøyd. De ønsket hyppigere å fortsette med behandlingen etter testperioden og å anbefale den til bekjente som har diabetes sammenlignet med dem som hadde fått tabletter. Årsaken var sannsynligvis at det injiserte medikamentet har bedre effekt på blodsukkeret og forårsaket vektreduksjon hos flere av deltakerne enn brukerne av tablettbehandlingen oppnådde. Med behandlingen som gis i sprøyte er det vanlig at overvektige pasienter kan gå flere kilo ned i vekt.

Hvordan virker de?

Begge produktene virker ved å øke nivået av inkretiner i kroppen. Det er signalstoffer som kroppen lager selv og som etter et måltid varsler bukspyttkjertelen om at ”nå er det mat underveis”. I 1993 oppdaget man at produksjonen av inkretiner er nedsatt hos personer med diabetes, og at type 2-diabetikere har nytte av å få tilskudd av dette hormonet. Da skjer følgende:

• Appetitten avtar, og vekten går ned
• Maten man spiser blir tatt opp langsommere fra tarmen til blodet
• Kroppens celler blir mer følsomme for insulin
• Bukspyttkjertelen skiller ut mer og bedre insulin i forbindelse med måltider

Flere effekter

Behandling som øker nivået av inkretiner gjenoppretter langt på vei kroppens normale sukkerregulerende mekanismer. Disse endringene gjør det lettere å oppnå en stabil og god kontroll med blodsukkeret. I tillegg viser det seg at inkretiner senker blodtrykket, som ofte er for høyt hos personer med type 2-diabetes. Dette reduserer risikoen for å bli rammet av de hyppigste komplikasjonene ved diabetes, som er nyresvikt, hjertesykdom og hjerneslag. Ytterligere en fordel er at inkretiner svært sjelden fører til for lavt blodsukker, fordi de bare senker blodsukkeret om det er for høyt.

Kilde: 46th European Association for the Study of Diabetes