Er diabetikere hemmet i utfoldelsen av sport og andre fritidsaktiviteter?

Svaret på dette er et absolutt nei. Diabetes behøver ikke å føre til noen reduksjon i livskvaliteten på fritida. Tvert om, ganske mange mennesker får et mer aktivt fritidsliv først etter de har fått diabetes og ser nytten av endre livsstil.

Kostbehandlede diabetikere behøver ikke gjøre noen endringer i forhold til tidligere fritidsaktiviteter. Problemet for personer med type 2 diabetes er jo at de som regel har hatt en livsstil med lite uteaktivitet og mye energi slik at de er blitt overvektige. En mer aktiv fritid med regelmessig fysisk aktivitet tilpasset egne ønsker og forutsetninger vil alltid virke positivt inn på sykdommen.

Diabetikere som behandles med blodsukkersenkende tabletter vil heller ikke komme opp i problemer i forhold til fritid og fysisk aktivitet. På samme måte som for de som bare får kost vil også denne gruppen tjene mye på regelmessig fysisk aktivitet og en aktiv fritid.

En kan vel ikke fortsette som før dersom en får insulinkrevende diabetes eller blir satt over på insulin etter noen års tablettbehandling?

Hos ikke-diabetikere reguleres blodsukkeret av hvor mye sukker som tilføres i maten, hvor mye insulin som produseres og hvor mye fysisk aktivitet en utfører. Karbohydrater i kosten omdannes til sukker og fører til at blodsukkeret stiger. Insulin senker blodsukkeret ved at muskelcellene stimuleres til å ta opp mer sukker fra blodet. Alle typer fysisk aktivitet forsterker insulinvirkningen. Det vil si at en person som er i regelmessig fysisk aktivitet trenger mindre insulin for å ta seg av en viss mengde sukker enn en person tom tilbringer fritida i sofaen.

Det finnes i utgangspunktet ingen begrensninger i forhold til fritid og fysisk aktivitet for en insulinbehandlet diabetiker under forutsetning at han eller hun kjenner samspillet mellom kost, insulin og fysisk aktivitet.

De eneste sikre unntak som jeg kjenner til er flyging, sportsdykking og fallskjermhopping.

Betyr det du nå har sagt at insulinbehandlede diabetikere bør mosjonere mest mulig?

Ja, egentlig mener jeg det. Regelmessig fysisk aktivitet fører til at blodsukkeret er lettere å regulere og det reduserer jo også risikoen for et annet stort problem, nemlig hjerte- og karsykdom senere i livet. Det er imidlertid viktig å understreke at den fysiske aktivitet må skje i forhold til den enkeltes ønsker og forutsetninger. For noen er det nok å gå en kveldstur mens andre driver idrett på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

Den blodsukkersenkende effekt av fysisk aktivitet er så kraftig at aktiviteten bør være planlagt og derved regelmessig.

Jeg behandles med insulin og neste helg har jeg tenkt til å prøve meg på en ekstra lang skitur. hva bør jeg gjøre?

Du bør ha muligheten til å måle blodsukker før du starter og underveis. Videre er det rimelig å redusere insulindosen før turen med 25 til 50% og du bør spise et par skiver brød ekstra før du starter. Under selve turen bør du tilføre karbohydrater omlag hver halvtime, enten i form av brød eller en sukkerholdig sportsdrikk. Egenmålingene av blodsukkeret forteller deg hvor mye du trenger.

Det er også viktig å måle blodsukkeret etter turen og eventuelt spise litt ekstra fordi effekten av den fysiske aktiviteten sitter i mange timer.

Mer om fysisk aktivitet og sportsmedisin