Diabetes (sukkersyke) betyr at blodets innhold av sukker er for høyt.

Sykdommen er en av våre vanligste stoffskiftesykdommer og rammer omlag 300.000 mennesker her i landet.

Hva er et normalt blodsukker?

Hos mennesker uten diabetes varierer blodsukkeret mellom 4 og 8 mmol/L. Lavest er blodsukkeret om morgenen før en spiser, de høyeste verdiene ser vi et par timer etter måltidene.

Dersom blodsukkeret er over 7 mmol/L fastende om morgenen eller over 11 mmol et par timer etter mat kan vi stille diagnosen diabetes.

Dårlig regulerte diabetikere kan godt ha blodsukkerverdier over 15 til 20 mmol/l.

Kan diabetes opptre i alle aldre?

Diabetes kan opptre i alle aldersgrupper men sykdommen sees i økende grad med økende alder.

Hos barn, ungdom og unge voksne ser vi oftest type 1 (insulinkrevende diabetes), mens eldre mennesker vanligvis får type 2 (ikke-insulinkrevende diabetes). Sykdommen er arvelig og vi ser ofte flere med diabetes i samme familie. Dette gjelder spesielt type 2 diabetes.

Hvorfor blir blodsukkeret for høyt ved diabetes?

Blodets innhold av sukker reguleres nøye. Blodsukkeret stiger når vi spiser karbohydratholdige matvarer eller ved at leveren lager sukker. Blodsukkeret faller når cellene i kroppen tar opp og forbruker sukker.

I bukspyttkjertelen lages hormonet insulin som står for selve reguleringen av blodsukkeret. Insulin stimulerer cellene til å ta opp og forbruke sukker samtidig som insulinet hemmer leverens sukkerproduksjon.

Når blodsukkeret er lavt er det lite insulin i blodet og derved tar cellene opp lite sukker samtidig som leveren produserer nok sukker til at blodsukkeret holdes stabilt.

Etter et måltid stiger blodsukkeret og derved stimuleres bukspyttkjertelen til å lage mer insulin. Den økte insulinmengden i blodet får cellene til å ta opp mer sukker samtidig som at leveren ikke lenger slipper sukker ut i blodet. På denne måten forhindres blodets sukkerinnhold å stige for høyt.

Hos diabetikeren er det enten for lite insulin eller så virker insulin for dårlig.

Er det farlig å ha diabetes?

En velregulert diabetes fører ikke til økt sykelighet eller et kortere liv.

Dersom diabetes derimot ikke behandles skikkelig slik at blodsukkeret er høyt gjennom flere år vil det føre til at diabetikeren har plager i hverdagen samt at det kan utvikles komplikasjoner med sykdom i øyne, nyrer og nerver. I tillegg vil diabetikeren ofte ha økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Hvordan behandles diabetes?

Alle diabetikere bør ha et fornuftig kosthold med et lavt innhold av mettet fett og et høyt innhold av uraffinerte karbohydrater og derved et høyt fiberinnhold. I tillegg bør en mosjonere regelmessig.

Unge diabetikere må som regel bruke insulininjeksjoner i tillegg til kostbehandlingen, mens eldre diabetikere ofte kan klare seg med kost alene og eventuelt blodsukkersenkende tabletter. En del eldre diabetikere vil etter noen år også trenge insulininjeksjoner for å holde blodsukkernivået nede.

Fordi diabetikere ofte har en økt risiko for hjerte- og karsykdom er det viktig at man også unnlater å røyke, unngår å ha for høye nivåer av fettstoffer i blodet og får behandlet et eventuelt høyt blodtrykk.