Mennesker som har diabetes, spesielt type 2 diabetes rammes hyppig av nervesmerter. Man tror det skyldes at et høyt sukkernivå i kroppen bryter ned fettskjeden som omgir nervefibrene.

Nervesmerter er vanligvis brennende, kriblende, jagende eller lynende som et elektrisk støt. Vanlig smertestillende medisiner har ofte liten effekt mot slike smerter.

Forskere har systematisk gjennomgått 25 vitenskapelige sett gode studier som belyser hvilke medisiner som best lindrer nervesmerter. Medisinene som blir brukt påvirker overføringen av signaler mellom nerveceller. Disse medisinene er også virksomme mot andre sykdommer i nervesystemet, først og fremst epilepsi og depresjon og kalles derfor for antiepileptika eller antidepressiva. Ved gjennomgang av de 25 studiene fant forskerne at såkalte trisykliske antidepressiva (som for eksempel Sarotex) hadde best effekt mot nervesmerter. På andreplass kom eldre antiepileptika, men nytten av hvert enkelt av disse middel var utilstrekkelig dokumentert. Forskerne anbefaler derfor nyere midler som Lyrica, Neurontin eller Cymbalta hvis et trisyklisk antidepressivt middel har uønskete bivirkninger eller ikke har tilstrekkelig effekt.

Professor Åse Mygland ved Nevrologisk avdeling, Sørlandet Sykehus, minner i en kommentar til Tidsskrift for Den norske legeforening om at god blodsukkerkontroll også kan være smertelindrende, og at det er viktig med grundig informasjon om smertenes årsak og prognose.

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening