Hva er type 2 diabetes? Hva skyldes det og hvilke konsekvenser kan det få?

Mor fikk en sykdom vel 70 år gammel som het aldersdiabetes - hva er dette?

Aldersdiabetes eller type 2 diabetes som vi liker å kalle det i dag er en diabetesform som øker kraftig i forekomst med alderen. Vi regner at omlag fire til seks prosent av 40-åringene har type 2 diabetes. Forekomsten i befolkningen over 70 år er minst ti prosent.

Denne diabetesformen skyldes en kombinasjon av at bukspyttkjertelen lager for lite insulin og at dette insulinet virker for dårlig. Derved tar ikke cellene opp nok sukker samtidig som leveren slipper for mye sukker ut i blodet. På denne måten blir blodsukkeret for høyt.

Hvorfor er det så mange som får type 2 diabetes?

Vi vet at dette er en sykdom som i høy grad er arvelig. Dersom du har en mor, far, søster eller bror med type 2 diabetes er din egen risiko for å få sykdommen 40 prosent. Dette forutsetter at du opprettholder den usunne livsstil som er blitt så vanlig i vårt samfunn.

På samme måte som for type 1 diabetes er det neppe nok å være arvelig disponert for sykdommen. Man må i tillegg utsettes for en eller flere uheldige sykdomsfremkallende miljøfaktorer. Ved type 2 diabetes er dette først og fremst faktorer som fører til at insulinets virkning svekkes.

Den viktigste av disse er utvilsomt overvekt som i dag rammer mer enn 30 prosent av den voksne norske befolkning. Etterhvert som vekten øker reduseres altså insulinets virkning. Dette kan man imidlertid kompensere for ved å øke insulinproduksjonen. Dette går bra hos mange fordi vi har stor reservekapasitet når det gjelder å produsere insulin.

En del mennesker har dessverre en mindre evne til å produsere insulin enn andre slik at når insulinets virkning svekkes klarer de ikke å kompensere ved å lage mer insulin og de får type 2 diabetes.

Er det riktig at type 2 diabetikere har økt risiko for høyt blodtrykk og hjerte-karsykdom?

Ja, som du sier har type 2 diabetikere oftere høyt blodtrykk, høye nivåer av fettstoffer i blodet og mer hjerte- og karsykdom enn andre.

Dette gjør at en må ta denne diabetesformen svært alvorlig å prøve å redusere risikoen for komplikasjoner til diabetesen og hjerte-karsykdom.

Hvordan kan en redusere denne risikoen?

Det jeg nå snakker om er at type 2 diabetes, høyt blodtrykk, høye nivåer av fettstoffer i blodet og økt risiko for hjerte-karsykdom alle er knyttet til den samme uheldige livsstil.

Dersom en kan klare å gå ned i vekt, slutte å røyke, mosjonere regelmessig og få behandlet et eventuelt høyt blodtrykk vil utsiktene rent helsemessig sett bedres dramatisk.

Må type 2 diabetikere behandles med blodsukkersenkende medisiner som insulin?

Det viktigste for type 2 diabetikeren er en endring i livsstilen som nevnt ovenfor. Selv om en klarer dette rimelig bra vil nokså mange type 2 diabetikere likevel ha for høyt blodsukker.

En vil da vanligvis gi et tillegg av blodsukkersenkende tabletter. Hos de flest vil dette gi en god effekt i noen år og etter dette er det forholdsvis mange som trenger insulininjeksjoner, noen i form av langtidsvirkende insulin morgen og kveld, andre med ferdigblandet insulin til måltid en til tre ganger per dag.