Hvorfor må noen diabetikere bruke blodsukkersenkende tabletter eller insulin?

Alle type 1 - insulinkrevende diabetikere - må bruke insulin. Denne diabetesformen inntreffer hyppigst i barneårene og tidlig voksen alder og kjennetegnes av at kroppen ikke lenger produserer insulin. For å holde blodsukkeret nede må insulin tilføres med sprøyter. Dette er situasjonen for cirka 25.000 mennesker i Norge.

Hovedgruppen diabetikere, type 2 eller aldersdiabetes, teller omlag 250.000 - 300.000 mennesker i Norge. Denne diabetestypen kjennetegnes av redusert insulinproduksjon, og at insulinet som lages ikke virker godt nok. Mange har fått sykdommen fordi de er kroppslig inaktive og har blitt overvektige, og kostomlegging med vektreduksjon og økt aktivitet kan holde blodsukkeret i sjakk i mange år. En del overvektige diabetikere vil også kunne klare seg godt en stund med ren kostbehandling. I tillegg vil regelmessig fysisk aktivitet senke blodsukkeret ytterligere. Hvis vi følger mange slike diabetikere over lang tid vil vi se at de fleste igjen får for høyt blodsukker. Det vanlige er da å gi blodsukkersenkende tabletter av typen Apamid, Amaryl, Actos, Avandia, Glucobay, Mindiab, NovoNorm eller Glucophage. Dette kan igjen holde blodsukkeret på et akseptabelt nivå over lang tid, men relativt mange tablettbehandlede diabetikerne vil senere igjen få for høyt blodsukker og da er insulinbehandling et naturlig valg.

Hvor høyt kan blodsukkeret være før en bør overveie behandling med blodsukkersenkende tabletter eller insulin?

For å være rimelig sikker på å hindre utvikling av diabetes senkomplikasjoner eller ha plager av høyt blodsukker i hverdagen bør fastende blodsukker ligge i området 5 til 6 mmol/L, blodsukkeret etter måltidene bør stort sett holde seg under 10 mmol/L. Dersom en er så gammel at trusselen om senkomplikasjoner 5 til 15 år fram i tiden ikke lenger er reell er det nok å holde blodsukkeret under 12 mmol/l. Dette betyr at blodsukkerverdier over de angitte på kostbehandling alene bør føre til at man får blodsukkersenkende tabletter i tillegg og at man får insulin dersom man allerede står på tabletter.

Hvordan virker blodsukkersenkende tabletter?

Glucobay virker ved å forsinke oppsugningen av karbohydrater (sukker) fra tarmen slik at blodsukkerstigningen i forbindelse med måltidene blir mindre. Mindiab, Apamid, Amaryl og NovoNorm virker ved å øke kroppens egen produksjon av insulin slik at blodsukkeret faller. Glucophage, Actos og Avandia virker ved å bedre effekten av det insulin som allerede er til stede.

Et viktig poeng med Mindiab, Apamid og Amaryl er at behandling med disse øker kroppens insulinmengde og kan, dersom man ikke følger opp kostbehandlingen, føre til lavt blodsukker med føling eller insulinsjokk. Det betyr at dersom man av en eller annen grunn slutter å spise må man også slutte med tablettene inntil man har snakket med legen sin.

Ulike tabletter kan kombineres.

Hvorfor kan ikke insulin gis i tablettform?

Insulin er et eggehvitestoff som blir ødelagt i mage- og tarmkanalen. Det kan derfor ikke tas som tabletter men må føres inn i underhuden med en tynn nål.

Finnes det mange typer insulin og hvor ofte må en ta sprøyter?

Det finnes mange forskjellige insulintyper, fra ekstra hurtigvirkende insulinanaloger (insulinanalog - insulinliknende molekyl som har insulineffekt men er litt endret for å virke hurtigere eller langsommere) til langtidsvirkende insulinanaloger, Det finnes også ferdige blandinger av hurtigvirkende og middels langtidsvirkende. Antallet injeksjoner den enkelte pasient bruker er avhengig av diabetes type og pasientens livsstil, måltidsmønster og behov for fleksibilitet. Mange type 2-diabetikere bruker ferdigblandet insulin til måltid morgen og kveld, eller ferdigblandet insulin før frokost og middels langtidsvirkende insulin til natten. Type 1-diabetikere bruker oftest en kombinasjon av en eller 2 doser langtidsvirkende insulin, og hurtigvirkende insulin til måltid. Antallet insulininjeksjoner varierer derfor ofte mellom 2 og 5 daglig.