Hvordan du kan unngå varige skader av diabetes.

Jeg har hørt at diabetes ofte fører med seg komplikasjoner som blindhet, nyresykdom og problemer med føttene som kan ende i amputasjoner.

Diabetes er en kronisk stoffskiftesykdom som kjennetegnes av at blodsukkeret er for høyt.

Diabetikere vil, som alle andre, ha et godt og langt liv, men må ta hensyn til blodsukkeret sitt for å oppnå dette. Under forutsetning av at blodsukkerkontrollen er rimelig god er fremtidsutsiktene for nydiagnostiserte diabetikere gode.

Det er ingen grunn til skrekkvisjoner som at diabetes betyr blindhet og amputasjoner.

Hva slags hverdagslige plager kan diabetes gi?

Dersom blodsukkeret store deler av døgnet ligger over 10 mmol/l vil dette føre til utskillelse av sukker i urinen.

Dette trekker med seg vann og gir hyppig vannlating og i neste omgang tørste. Det oppstår forstyrrelser i vannbalansen og mengden mineraler i blodet samt tap av kalorier i form av sukker i urinen. Dette er en av årsakene til at dårlig regulerte diabetikere vanligvis føler seg trette og utilpasse.

Dersom blodsukkeret stort sett holdes under 10 til 12 mmol/l gjennom døgnet vil disse plagene opphøre.

Det er viktig å understreke at trøtthet og utilpasshet er allmennsymptomer som sees ved svært mange sykdommer.

Det er derfor nødvendig å måle blodsukkeret regelmessig ved mistanke om dårlig diabeteskontroll slik at ikke andre sykdommer underkjennes.

Hva er egentlig diabeteskomplikasjoner?

Å svare på dette er ikke helt enkelt fordi vi opererer med to problemområder.

En dårlig regulert diabetes øker risikoen for sykdom i små blodårer rundt om i kroppen. Dette kan i neste omgang påvirke organer som øyne, nyrer og nerver. Dette er de spesielle diabetiske senkomplikasjoner som utvikles gjennom mange år og som kan gi synssvekkelse, blindhet, nyresvikt, nedsatt smertesans i bena og smerter.

I tillegg til dette vet vi at diabetikere generelt er mer utsatt for hjerte- og karsykdommer enn andre.

Dette gjelder:
- angina
- pectoris (brystkrampe)
- hjerteinfarkt
- hjerneslag
- trange årer i beina (røykeben)

Kan senkomplikasjoner og hjerte-karsykdom unngås?

Vi vet i dag forholdsvis mye om sammenhengen mellom blodsukker og de spesielle diabetiske senkomplikasjoner.

Dersom fastende blodsukker ligger i området 5 til 6 mmol/L og verdiene gjennom døgnet for øvrig stort sett ligger under 10 mmol/L er risikoen svært liten.

Når det gjelder den økte risiko for hjerte-karsykdom er det nødvendig å påvirke alle de kjente risikofaktorene:

- Stump røyken
- Spis mindre fett fra dyr
- Pass på blodets kolesterolinnhold
- Få behandlet et eventuelt høyt blodtrykk
- Hold blodsukkeret innen akseptable grenser
- Vær i regelmessig fysisk aktivitet
- Unngå overvekt.