Jeg lurer av og til på hva leger kan om diabetes og hvilke krav jeg kan stille til dem?

Leger skal egentlig vite litt om svært mange sykdommer, slik at detaljkunnskap ikke alltid er tilstede. Svært mye avhenger også av interesse for den enkelte sykdomsgruppe. Det er viktig for en diabetiker å samarbeide med en lege som er interessert i sykdommen. Interesse fra legens side er ofte viktigere enn allverdens spesialiteter og formell kompetanse. En diabetiker må heller ikke glemme at han/hun er unik og lever med sin sykdom 24 timer i døgnet, mens en lege i beste fall får se korte glimt fra mange pasienters hverdag.

I lege/pasient forholdet er det diabetikeren som er spesialisten på å leve med sykdommen, mens legens rolle har veilederens karakter. Legen kan for eksempel formidle ny kunnskap om sykdommen og foreslå andre former for behandling.

På samme måte som at legen skal være rimelig faglig oppdatert bør også diabetikeren ha gode kunnskaper om sin sykdom og kunne vurdere resultatet av de prøver og undersøkelser som gjøres på legekontoret.

Hvordan skal jeg som diabetiker få denne type kunnskap?

I tillegg til at legen kan fortelle deg mye tror jeg den viktigste kunnskapsformidleren er pasientorganisasjonen, Diabetesforbundet. Her vil du kontinuerlig få vite hva som skjer av forskning og nye behandlingsformer og du vil også få en praktisk veileder som omhandler dine rettigheter og plikter i forhold til helsevesenet.

Kan du si noe mer konkret om dette?

Hovedansvaret for din diabetes ligger hos deg og det er du som sitter med nøkkelen til en vellykket behandling. Det er kun du som kan gjennomføre fornuftige kostendringer, bevege deg mer, slutte å røyke osv. Legens rolle må være å fortelle deg om hva man mener er riktig i så måte.

Hvilke prøver bør legen ta og hvor ofte bør dette skje?

Den viktigste prøvetakingen er din egenkontroll av blodsukker. Dette bør gjennomføres regelmessig og diskuteres med legen ved kontrollene. Husk å før opp alle blodsukkerverdier i en egen bok.

Dersom du ikke har spesielt store problemer med din diabetes bør du gå til ordinær legekontroll 3 til 4 ganger i året. Ved disse kontrollene bør det tas blodprøve til såkalt langtidsblodsukker eller HbA1c. Denne prøver sier noe om hvordan blodsukkeret ditt har vært i de to månedene før prøven ble tatt. Verdier under 7 % mener vi tilsier god diabeteskontroll.

Ved disse legebesøkene bør du få registrert vekt og blodtrykk og du bør få nok tid til å diskutere eventuelle problemer med din diabetes. Her kan egenmålingene av blodsukkeret være svært viktige. Du bør også diskutere eventuelle nyheter på forsknings- og behandlingsfronten med legen.

Hva med kontroll av øyne, nyrer og føtter?

En gang i året bør du få kontrollert øynene dine, enten hos en øyelege eller ved å ta bilder med et spesielt kamera. I tillegg bør det undersøkes på eggehvite (protein) i urinen og legen bør inspisere føttene dine. Dersom du har tegn på komplikasjoner må selvfølgelig kontrollene skje oftere. Det er også rimelig å få målt fettstoffer i blodet samt tatt en nyrefunksjonsprøve en gang i året.