Rundt 200.000 personer i Norge har diabetes type 2 (aldersdiabetes). Dessverre har bare halvparten av disse fått stillet diagnosen. Resten lever med sykdommen uten å vite om det. Det øker risikoen for komplikasjoner. Det er ventet at antall personer med diabetes vi doble seg de neste 25 årene som følge av at stadig flere av oss blir overvektige, og at gjennomsnittsalderen i befolkningen øker.

Hva er diabetes?
Diabetes er en sykdom som uten behandling er kjennetegnet av for mye sukker i blodet. Årsaken er at kroppen lager for lite av hormonet insulin og/eller at følsomheten for insulin er nedsatt. Hormonet blir produsert i bukspyttkjertelen som ligger på undersiden av magesekken. Typiske symptom er tørste, hyppig vannlating, trøtthet, uventet vekttap, synsforstyrrelser og nedsatt tilheling av sår. På lenger sikt øker risikoen for blant annet sykdommer i hjerte, nervesystemet og nyrene. Det er anslått at 3 av 4 alle dødsfall blant personer med diabetes skyldes hjerte-kar-sykdom.

Ny medisin nesten halverer hjerterisiko
Det er derfor svært gledelig at det nå har blitt utviklet en helt ny medisin som i vesentlig grad endrer utsiktene for mennesker med diabetes. Medisinen reduserer risikoen for å bli rammet av hjertesykdom med nesten 40 prosent. Det viser en stor internasjonal studie som ble ledet av den norske legen Odd Erik Johansen. Studien omfattet 7020 pasienter i 42 land. I løpet av de tre årene studien pågikk sank den totale dødeligheten blant dem som fikk medikamentet Jardiance med en tredjedel. Resultatene er spesielt imponerende fordi pasientene som deltok i studien var godt behandlet før de fikk med den nye medisinen. Likevel oppnådde de stor gevinst ved å begynne med medikamentet i tillegg til medisinene de allerede brukte. Resultatene av den nye studien vil sannsynligvis endre retningslinjene for behandling av diabetes.

Kilde: New England Journal of Medicine