Kaffe har vært gjenstand mye forskning, og det viser seg at et moderat kaffeforbruk kan være bra for helsa. Forskere har nå sett på forholdet mellom kaffedrikking og diabetes. I tidligere undersøkelser har man blant annet fastslått at et beskjedent forbruk av kaffe ikke svekker fruktbarheten hos kvinner eller innebærer en risiko for fosteret. I en studie var det holdepunkter for at kaffe kan bedre sædkvaliteten noe. Man vet for øvrig at kaffe inneholder mye såkalte antioksydanter hvilket er stoffer som kanskje kan redusere faren for å bli rammet av kreft, sykdommer i hjertet og blodårene, grå stær og ulike kroniske betennelser deriblant leddgikt. Personer som har astma merker ikke sjelden at lungene fungerer bedre hvis de drikker en eller to kopper kaffe. Denne populære drikken gir kanskje også en beskyttelse mot å bli rammet av parkinsons sykdom.

Forskere har nylig forsøkt å finne ut om kaffe kan forebygge diabetes (”sukkersyke”). For å avklare dette spørsmålet gjennomgikk de undersøkelser som har vært utført om denne problemstillingen. Ved å søke igjennom medisinske forskningsdatabaser fant de til sammen 15 studier av sammenhengen mellom kaffe og diabetes. Da de summerte resultatene viste det seg at blant de som drakk fire eller flere kopper kaffe per dag var forekomsten av diabetes lavere enn blant dem som drakk lite eller ikke kaffe. Den gunstige helseeffekten var den samme om man valgte den koffeinfrie varianten. Forskerne tok hensyn til kjønn, alder, kroppsvekt, røykevaner, alkoholforbruk og graden av fysisk aktivitet slik at forskjellen i risiko for diabetes ikke skyldtes ulik livsstil.

De 15 studiene som forskerne la til grunn for sin vurdering var ikke av høyeste forskningsmessige kvalitet. Det er derfor en viss usikkerhet knyttet til konklusjonen. Men inntil bedre undersøkelser foreligger er det i hvert fall mer sannsynlig at kaffe er bra for helsen enn det motsatte.

Personer med høyt blodtrykk bør kjenne til at koffein kan øke trykket. En annen ulempe med kaffe er at drikken er vanedannende. De mest kaffetørste merker dette hvis de ikke får sin daglige dose. Da blir man gjerne søvnig og tung i hodet. Trapper man ned forbruket gradvis unngår man som regel dette. Av samme grunn bør de som sliter med søvnproblemer helst ikke drikke kaffe etter 12 om formiddagen.

Kilde: JAMA 2005