Kvinner med høyt blodtrykk er tre ganger mer utsatt for diabetes.

Kvinner med høyt blodtrykk har tre ganger så stor risiko for type 2 diabetes enn kvinner med lavt blodtrykk.

Det viser en ny stor undersøkelse ved Harvard University i USA.

Resultatet er uavhengig av KVI (kroppsvektindeks) og andre forhold som øker sannsynligheten for hjerte-karsykdommer og diabetes.

Omfattende studie

38 000 kvinner som arbeidet i helsesektoren deltok i undersøkelsen.

Forskerne delte kvinnene inn i fire grupper:

- Lavt blodtrykk
- Normalt blodtrykk
- Normalt høyt blodtrykk
- Høyt blodtrykk, også kalt hypertensjon

Ved studiens start i 1993 hadde ingen av deltakerne diabetes og hjerte-karsykdommer.

9, 4 prosent av kvinnene med høyt blodtrykk utviklet type 2 diabetes i løpet av de første ti årene.

Blant kvinnene med lavt blodtrykk var dette tallet kun 1,4 prosent. De samme prosentandelene for kvinnene med normalt eller normalt høyt blodtrykk var på henholdsvis 2,9 og 5,7.

Resultatet uavhengig av vekt

Etter å ha tilpasset resultatet etter risikofaktorer som KVI, alder, røyking, treningsvaner, familiehistorie med diabetes og lignende, fant forskerne at kvinner med hypertensjon hadde tre ganger større sjanse for å utvikle type 2 diabetes enn gruppen med lavt blodtrykk.

I likhet med tidligere undersøkelser fant man at overvekt er en stor og uavhengig risikofaktor for diabetes type 2.

Men den nye studien viser også at normalvektige kvinner med høyt blodtrykk er like utsatt for diabetes som overvektige med høyt blodtrykk.

Sammenhengen mellom hypertensjon og diabetes kan derfor ikke forklares med overvekt alene.

Risikoen øker med blodtrykket

Kvinner som økte blodtrykket i løpet av undersøkelsesperioden fikk også økt risiko for å utvikle diabetes.

Selv om blodtrykket ikke steg mer enn det den normalt gjør med økende alder steg sjansen for diabetes med 26 prosent sammenliknet med kvinner som hadde stabilt eller synkende blodtrykk.

Hos kvinnene som gikk over grensen fra normalt til høyt blodtrykk økte sannsynligheten for diabetes med hele 64 prosent.

Kilde: European Heart Journal 2007