Røykere er i faresonen for å utvikle type 2 diabetes.

Røykere har en 44 prosent større sjanse for å få diabetes sammenlignet med ikke-røykere.

Det viser en sveitstisk studie ved universitetet i Lausanne.

Risikoen øker med antallet sigaretter per dag.

Personer som inhalerer en tjuepakning eller mer hever faren med hele 61 prosent. Moderate røykere har en lavere risikoøkning på 29 prosent.

Eks-røykere har en 23 prosent større sjanse for å utvikle diabetes type 2.

Studien tok for seg 25 tidligere undersøkelser på området. Totalt ble informasjon fra om lag 1,2 millioner deltakere inkludert.

Forskerne understreker at tobakk er forbundet med andre helsefaktorer som hever sannsynligheten for overvekt og/eller diabetes, som:

- lite fysisk aktivitet
- høyt alkoholforbruk
- lavt inntak av frukt og grønnsaker

Undersøkelsen kan derfor ikke slå fast at røyking er en uavhengig risiko for diabetes.

Kilde: JAMA 2007