Forskning bekrefter sammenheng mellom diabetes og kreft i bukspyttkjertelen.

40 prosent av alle pasienter med bukspyttkjertelkreft får diabetes i forkant av kreften. Sannsynligvis er det kreften som forårsaker diabetes, og ikke omvendt.

Det viser en undersøkelse ved Mayo-klinikken.

Data fra 740 pasienter med kreft i bukspyttkjertelen ble inkludert i studien. Forsøkspersonene fikk som regel de første diabetessymptomene mange måneder, noen ganger flere år, før kreftdiagnosen ble fastsatt.

Ved å undersøke kreftpasientenes blodsukkernivåer fant forskerne at 40 prosent av pasientene hadde diabetes.

Bukspyttkjertelkreft er en aggressiv form for kreft. Vanligvis vil ikke symptomene være framtredende før kreften har kommet så langt at kurerende behandling ikke lenger er mulig.

Færre en fem prosent av pasienter med bukspyttkjertelkreft overlever de første fem årene etter de har fått diagnosen.

Forskerne ønsker nå å utvikle en metode som ved hjelp av blodprøver effektivt skiller mellom vanlig diabetes type 2 og diabetes framkalt av kreft. Målet er å få til et screeningprogram som omfatter alle pasienter med nyutviklet diabetes. Slik kan bukspyttkjertelkreft bli oppdaget raskere og sjansen for vellykket operasjon og overlevelse øke.

En tidligere studie ved Mayo-klinikken har vist at bukspyttkjertelkreft rammer én av 125 pasienter med nyutviklet diabetes over 50 år.

Kilde: Gastroenterology