Diabetikere som tar flere medikamenter reduserer dødeligheten med 46 prosent. Alder, overvekt og medfødte arvelige egenskaper er hovedårsakene til den vanligste formen for diabetes - såkalt type 2 diabetes. Sykdommen skader etter hvert kroppens blodårer. Det øker risikoen for å bli rammet av blant annet hjerteinfarkt og hjerneslag.

En ny studie viser at man ved å bruke medisiner som beskytter blodårene kan senke den samlete risikoen for å dø med 46 prosent. Sannsynligheten for å dø av hjertesykdom kan reduseres med hele 57 prosent.

160 voksne personer med diabetes type 2 deltok i undersøkelsen. Alle hadde fått begynnende nyreskader som følge av sykdommen, på fagspråket kalt ”diabetisk nefropati”. Rundt en tredel av personer med diabetes type 2 har slike nyreproblemer. Tilstanden er forbundet med økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag.

Forskerne delte forsøkspersonene inn i to grupper. Halvparten av deltakerne fikk foreskrevet medisiner som senket blodsukkeret. Den andre halvdelen fikk i tillegg medisiner som

- senket blodtrykket
- reduserte konsentrasjonen av fett og kolesterol i blodet
- hindret blodpropp (såkalt ”blodfortynnende”)
- beskyttet blodårene

Deltakerne ble også oppfordret til å stumpe røyken, ha et kosthold med lite fett og å mosjonere regelmessig. Flesteparten overså imidlertid disse anbefalingene. Det tyder på at dødelighetsrisikoen sannsynligvis kan reduseres ytterligere hvis man endrer livsstilen.

Forskerne er ennå ikke sikre på hvilke av medikamentene som deltakerne fikk i tillegg til den blodsukkerregulerende behandlingen som hadde størst betydning for den reduserte dødeligheten.

Kilder:
The New England Journal of Medicine 2008
Steno Diabetes Center 2008