30 prosent av kvinnelige diabetikere tar med vilje mindre insulin enn anbefalt.

Pasienter som gjør dette har ofte også andre symptomer på spiseforstyrrelser. Atferden, som hovedsakelig forekommer blant kvinner med diabetes type 1, har gjennom amerikanske medier blitt kjent som ”diabulimi”.

Lavere levealder

Kvinnelige diabetikere som tar færre insulindoser enn anbefalt, tredobler risikoen for å dø eller oppleve alvorlige sykdomskomplikasjoner sammenlignet med de som ikke hopper over injeksjoner.

Det viser en studie ved Joslin Diabetes Center. Forsøket gikk over en periode på elleve år. 234 kvinner deltok.

Hele 30 prosent oppga at de ikke tok riktig antall insulindoser. Disse økte risikoen for:

- nyreskader
- problemer med føttene
- dødelighet

I løpet av forsøksperioden døde 26 av deltakerne. For de av disse som holdt tilbake insulindoser var snittalderen ved døden 45 år. Kvinnene som døde, men som tok korrekte mengder insulin, hadde en gjennomsnittlig levealder på 58 år.

Tidligere forskning har vist at diabetes reduserer forventet levealder. En nederlandsk undersøkelse fra 2007 tyder på at sykdommen stjeler rundt åtte år. Det betyr at forventet levealder for diabetikere er rundt 75 år for kvinner og 70 år for menn.

Les mer i artikkelen: Diabetes og levealder.

Utsatt gruppe

De insulinrestriktive kvinnene som døde i løpet av studieperioden var de som tilbakeholdt mest doser og som hadde flest symptomer på spiseforstyrrelser.

De hadde følgende kjennetegn:

- meget bekymret for kroppsvekt og kroppsform
- strenge dietter eller spisevaner
- overspising
- bruk av metoder for å kvitte seg med kalorier, som å kaste opp

Tidligere undersøkelser har vist at kvinner med diabetes er mellom to-tre ganger mer utsatt for å utvikle en spiseforstyrrelse enn kvinner uten diabetes.

Kilde: Diabetes Care