Diabetes type 2 kan skyldes feil i tynntarmen.

Sviktende mekanismer i tynntarmen kan være en mulig årsak til diabetes type 2. Et kirurgisk inngrep, kalt gastrisk bypass, kan helbrede sykdommen.

Det kommer fram av en artikkel i fagtidsskriftet Diabetes Care, skrevet av Dr. Francesco Rubino ved New York-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center.

Slankeoperasjoner kurerer

Stadig mer forskning tyder på at kirurgisk inngrep er til hjelp for pasienter med diabetes type 2.

Kliniske studier har vist at operasjonsmetoden gastrisk banding er til nytte ved å redusere vekten.

Les mer i artikkelen: Slankeoperasjon mot diabetes.

Dr. Rubino har imidlertid funnet ut at en annen slankeoperasjon, gastrisk bypass, er gunstig ved diabetes - uavhengig av vekttap.

Gastrisk bypass omdirigerer matens vei gjennom fordøyelsessystemet. Næringen passerer forbi (bypasser) deler av tynntarmen og reduserer derved opptaket av kalorier.

”Bypasser” problemet

Dr. Rubinos undersøkelser viser at gastrisk bypass bedrer reguleringen av glukose hos dyr med diabetes. Operasjon på friske dyr uten diabetes forstyrrer derimot glukosereguleringen.

Gastrisk bypass hadde også effekt hos de med diabetes som ikke var overvektige.

Dette tyder på at feilfunnksjon i diabetikeres tynntarm kan være av betydning ved sykdommen.

Når en fjerner visse deler av tynntarmen (deodenum og jejunum) fra matens fordøyelsesrute, unngår en dermed enkelt selve årsaken til sykdommen, tror Dr. Rubino.

“Anti-inkretinteorien”

Akkurat hvilke problemer i tynntarmen som forårsaker diabetes, er foreløpig usikkert.

Dr. Rubino ser på den såkalte “anti-inkretinteorien” som en mulig forklaring. Inkretiner er hormoner som blir produsert i tarmene ved matinntak og som stimulerer insulinproduksjonen. Forskere spekulerer i om det finnes en mulig ”anti-inkretinmekanisme” som også reguleres ved opptak av næring i tarmene.

Hos friske mennesker vil en god balanse mellom inkretin og anti-inkretin sikre normale glukosenivåer i blodet. Hos enkelte vil imidlertid tarmene produsere for mye anti-inkretin. Dette reduserer insulinproduksjonen, hindrer kroppens nyttiggjøring av insulinet og personen utvikler til slutt diabetes type 2.

Ved gastrisk bypass vil denne delen av tarmen bli fjernet fra fordøyelsesruten. Anti-inkretiner kan dermed ikke lenger påvirke glukosenivåene.

Kilde: Diabetes Care