Tidlig insulinbehandling kan gi type 2 diabetikere bedre kontroll over blodsukkeret.

Nylig diagnostiserte pasienter med diabetes bør starte med insulin tidlig.

Det viser en kinesisk undersøkelse ved Sun Yat-Sen universitetet.

Funnene viser at tidlig, intensiv behandling med insulin kan bedre funksjonen til de insulinproduserende betacellene.

Forskerne sammenlignet effekten av insulin med virkningen av blodsukkersenkende medikamenter. Etter to uker ble behandlingen avsluttet, og pasientene fortsatte deretter kun med kost- og mosjonstiltak.

Resultatene viser at deltakere som ble gitt insulin oppnådde bedre glukosekontroll enn deltakere som kun fikk blodsukkersenkende tabletter.

Tester tatt ett år etter fastslår at tidlig insulinbehandling gir:

- bedre betacellefunksjon
- bedre akutt insulinrespons

82 personer mellom 27-70 år deltok i forsøket. Samtlige hadde nylig fått diagnosen diabetes type 2.

Kilde: The Lancet