Stoffer i kakao er gunstig for både hjerte og blodårer.

Her kommer en gledelig nyhet for alle diabetikere: Kakao kan snart bli en del av deres sunne kosthold og blant annet kan forebygge hjerte-karsykdommer.

Statistisk har diabetikere to til fire ganger høyere risiko for hjerte-karsykdommer enn personer uten diabetes. Et sunt og variert kosthold i kombinasjon med regelmessig fysisk aktivitet, kan redusere denne risikoen.

Tyske forskere har nå funnet at kakao bedrer blodårenes trivsel og minsker belastningen på hjertemuskelen.

Helsefremmende antioksidanter

Den gunstige effekten til kakao skyldes det høye innholdet av flavanoler. Flavanoler er plantestoffer som tilhører en gruppe antioksidanter, kalt for flavonoider. Du finner også flavanoler i te, rødvin og enkelte frukter og grønnsaker.

Den tyske undersøkelsen tyder på at flavanoler kan redusere risikoen for hjerte-karsykdom hos diabetikere. Blodårenes funksjon hos deltakere som drakk kakao med høyt flavanolinnhold gikk fra ”alvorlig svekket” til ”normal” i løpet av bare én måned.

Pasientenes forbedring var i denne studien like stor som den man ser ved trening og en rekke vanlig brukte diabetesmedikamenter.

Hjerte-karsykdommer er som kjent hovedårsaken til de fleste dødsfall hos diabetikere. 50 prosent av personer med diabetes dør som følge av hjerte-karsykdommer. Flavanoler kan spille en viktig rolle i diabetikeres kosttiltak i framtiden, tror forskerne.

Måling av årefunksjon

41 pasienter med stabil type 2 diabetes inntok kakao med ulikt flavanolinnhold. Deltakerne drakk enten kopper med 321 milligram flavanoler eller 25 milligram flavanoler tre ganger daglig i 30 dager. De to kakaotypene både smakte likt og så like ut.

Årefunksjonen ble testet før kakaobehandlingen startet og to timer etter den første drikken. Testen ble gjentatt både før og etter kakaoinntak på dag 8 og dag 30 av undersøkelsen.

Testen blir kalt for FMD (flow-mediated dilation) og måler årenes evne til å utvide seg når behovet for blod, oksygen og næringsstoffer øker. Årene hos friske folk vil i gjennomsnitt vide seg ut 5,2 prosent i diameter i slike situasjoner.

FMD kan si mye om en persons helse. Tidligere studier har vist at mennesker med lave FMD-resultater er mer utsatt for hjerteinfarkt og må oftere gjennomgå operasjoner for å åpne tette årer. Dødelighetsrisikoen er også større.

Avgjørende flavanolinnhold

Ved begynnelsen av studien hadde pasientene alvorlig svekket årefunksjon. Før kakaobehandlingen viste FMD-testene en utvidelse på 3,3 prosent. Kun to timer etter den første koppen var FMD oppe på 4,8 prosent.

Med tiden ble resultatene stadig bedre. Etter åtte dager hadde deltakerne i gjennomsnitt en åreutvidelse på 4,1 prosent før de drakk kakao og 5,7 prosent to timer etter. På dag 30 hadde de en utvidelse på 4,3 prosent før – og 5,8 prosent etter kakaoinntaket.

Pasientene som drakk kakao med lavt flavanolinnhold hadde ikke de samme gunstige resultatene. Forskerne tror flavanoler bedrer FMD fordi de øker produksjonen av nitratoksid, et kjemisk signalstoff som gir årene beskjed om å slappe av og vide seg ut for å øke blodgjennomstrømningen.

TIL INFORMASJON: Kakaodrikken brukt i denne undersøkelsen er ikke tilgjengelig i dagligvarebutikken. Studien viser ikke at sjokolade har gunstig effekt – men at flavanoler fra kakao kan ha det. Forskerne understreker at det må større, mer omfattende undersøkelser til for å kunne slå fast denne positive virkningen av kakaoflavanoler.

Kilde: Journal of the American College of Cardiology (JACC) 2008