Konsultasjoner

Ingeborg var i slutten av syttiårene. For snart fem uker siden hadde jeg henvist henne til en hjertespesialist på grunn av høyt blodtrykk og stort hjerte. Han hadde undersøkt henne nøye og gitt henne resept på et blodtrykksenkende middel. En uke senere ringte hun og fortalte at hun hadde besvimt under gudstjenesten dagen før.

− Forleden kveld fikk jeg et anfall med veldig urolig og rask puls. Da det ikke gikk over, og jeg ikke følte meg bra, dro jeg på legevakten. Derfra ble jeg innlagt på sykehus. I løpet av natten fikk jeg en medisin slik at hjertet slo normalt igjen. Etter en del undersøkelser ble jeg utskrevet neste dag med beskjed om å ta kontakt hvis det skjedde på nytt.

Torvald nærmet seg 80 og hadde aldri hatt et langvarig forhold til en kvinne.

Sverre kom sammen med sin kone, Kirsten. Hun er i midten av syttiårene og arbeidet som sykepleier inntil for noen år siden. Sverre er elleve år eldre og pensjonert sjøkaptein. Han er vant til å klare seg selv og går nødig til lege. Kirsten hadde derfor strevd en del med for å få han med til meg.

For en tid tilbake hadde jeg legevakt. Et stykke ut på kvelden kom en mann i begynnelsen av syttiårene i følge med datteren sin.

Toralf fortalte at han hadde hatt hatt en del vondt i brystet i det siste.

Johanne kom sammen med mannen sin. De er egentlig pasienter hos en av mine kollegaer, men da hun ikke var til stede kom de til meg. Johanne og Erling er begge over åtti år. Ettersom han er pensjonert apoteker har han overoppsynet med både konas og sine egne medisiner. De siste dagene hadde Johanne besvimt flere ganger.

For et halvt år siden ble Erik tiltagende slapphet og tungpustet. På grunn av raskt økende tegn til hjertesvikt la jeg han inn på sykehus.

Eirik var urolig etter at han fikk hjertetrøbbel på et styremøte i utlandet.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg