Ingeborg var i slutten av syttiårene. For snart fem uker siden hadde jeg henvist henne til en hjertespesialist på grunn av høyt blodtrykk og stort hjerte. Han hadde undersøkt henne nøye og gitt henne resept på et blodtrykksenkende middel. En uke senere ringte hun og fortalte at hun hadde besvimt under gudstjenesten dagen før.

Det hadde vært mange mennesker i Kirken, og hun hadde hatt på seg en varm kåpe. Forut for besvimelsen hadde hun kjent seg uvel. Men hun hadde kommet seg fort og hadde ikke hatt brystsmerter eller tegn til hjerneslag.

Lege Jeg foreslår at jeg måler blodtrykket ditt. Kanskje det er blitt litt for lavt etter at du begynte med blodtrykksmedisinen.

Først målte jeg blodtrykket mens hun satt. Det var 110/70 hvilket var vesentlig lavere enn trykket hun hadde før hun begynte med de blodtrykkssenkede tablettene. Jeg gjentok målingen etter at hun hadde reist seg fra stolen. Da sank det til 95/65. Det var litt for lavt for en kvinne i hennes alder og sannsynligvis hovedårsaken til at hun hadde besvimt.

"Når man blir varm utvider blodårene i huden seg. Det er kroppens måte å kvitte seg med overskuddsvarme – omtrent som en radiator. Men når årene åpner seg, synker blodtrykket."

 

Det beskjedne blodtrykket skyldtes trolig blodtrykksmedisinen hun hadde begynt med. Den tette, varme luften i kirken og den tykke kåpen hadde nok også bidratt. Jeg sjekket for orden skyld om svimmelheten skyldtes lav blodprosent, men den var fin. Og et hjertediagram (EKG) viste normal hjerterytme og ingen tegn til infarkt.

Vi ble enige om å redusere dosen av medisinen, og at hun skulle komme tilbake en uke senere for å måle blodtrykket på nytt. Det gjorde hun, og da var trykket fint.

Pasient Jeg har ikke merket noen ting siden. Heller ikke da jeg var i fødselsdag hos min niese på søndag. Der var det mange voksne og barn og masse ablegøyer. Men så hengte jeg da også av meg kåpen med en gang da jeg kom.