Hamburger? Pommes frites? Cola? Røyk og stress på jobben og pølse på vei hjem? Sofaen, potetgull og film i helga?

En livsstil basert på søppelmat, røyk og høyt blodtrykk kan koste deg dyrt. Hele 15 år av livet kan gå tapt dersom du ikke snur trenden og velger sunnere alternativer.

Stor engelsk studie

En ny engelsk undersøkelse viser at usunn livsstil med røyk, høyt blodtrykk og høyt kolesterol faktisk kan forkorte livet med opptil 15 år.

Konklusjonen bygger på en langvarig og omfattende engelsk studie av 19 000 offentlig ansatte menn, som er blitt fulgt i 38 år. Ved studiens start var 42 % av mennene røykere, 39 % hadde høyt blodtrykk og 51 % hadde høyt kolesterol. Sammenlignet med menn uten noen risikofaktorer i bunn, hadde mennene som hadde alle tre risikofaktorene ved studiens start i gjennomsnitt 10 års kortere forventet livstid fra fylte 50 år.

Sammenlignet med menn i de laveste 5 % av risikoscoren basert på røyking, diabetes, arbeidssituasjon, gjennomsnittlig blodtrykk, kolesterol og BMI, hadde menn i de øverste 5 % en forventet livstid på 15 år mindre fra fylte 50 år.

Undersøkelsen er offentliggjort i det anerkjente tidsskriftet British Medical Journal (BMJ). Den er sponset av den engelske hjerteforeningen, British Heart Foundation, som understreker at det er all grunn til å tro at resultatene også gjelder for kvinner.

74 eller 83 år?

– Vi har vist at de kan forvente å leve til de blir 74 år, mens de som verken røyker, har høyt blodtrykk eller høyt kolesterolnivå kan forvente å leve til de blir 83, sier Dr. Robert Clarke fra Clinical Trial Service Unit (CTSU), University of Oxford, som står bak undersøkelsen, ifølge en pressemelding.

Det betyr at usunne mennesker på 50 år i gjennomsnitt kan regne med å leve i ytterligere 20,2 år, mens de sunne kan se fram til 35,4 leveår.

– Selv om risikofaktorene endrer seg betydelig over tid, så betyr risikofaktorene ved 50-årsalderen en forskjell på 10-15 års levetid, konkluderer forskerne i BMJ.

Sosiale forskjeller

Professor Alan Maryon-Davis, president av UK Faculty of Public Health, uttalte til BBC:

- Disse funnene hjelper til å forklare hvorfor mennesker som har mindre å rutte med har større risiko for å dø tidligere. Fattigere mennesker tenderer til å røyke mer, spise mer usunt og lider under psykososialt stress. Alt dette øker faren for hjertesykdommer, og det er denne folkegruppen som trenger mest hjelp.

Europeiske studier støtter denne konklusjonen - i det minste med hensyn til røyking og kreft. Generelt sett er faren for lungekreft 3,6 ganger høyere blant menn og 2,4 ganger høyere blant kvinner i lavere sosiale sjikt, enn blant andre. Sammenhengen mellom utdanning og fare for lungekreft er størst i Nord-Europa og Tyskland.

Små endringer hjelper

Heldigvis er løpet ikke kjørt. Uansett hvilke forutsetninger du har, kan du ta noen enkle grep for å forbedre situasjonen – og forhåpentligvis legge noen år til din forventede levealder. Det er også viktig å opprettholde fokuset på de negative konsekvensene av røyking og en usunn livsstil generelt i samfunnet. Offentlige tiltak for å fremme røykeslutt, godt kosthold og en aktiv livsstil fra barndommen av, er viktige for å forhindre risikofaktorer senere i livet.

- Hvis du slutter å røyke eller gjør noe for å senke det høye blodtrykket eller den høye vekten, så stiger din forventede levealder, sier Clarke ifølge pressemeldingen.

Kilder:
British Medical Journal
Forskning.no
Helsedirektoratet