Man vet at høyt blodtrykk, røyking, for mye kolesterol, overvekt, diabetes og medfødte arvelige egenskaper øker sannsynligheten for å få trange blodårer og derved hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Nye studier har avdekket at akutte og kroniske betennelser også er viktige årsaker til disse sykdommene. Grunnen er at cellene som kler innsiden av blodårene endrer seg ved en betennelse. Endringene innebærer at blodplater, som er viktige byggesteiner i blodpropper, fester seg til blodårene som derfor kan bli tilstoppet. Betennelsesceller passerer også lettere igjennom blodårens vegg og tiltrekker seg kolesterol. Etter en tid kan ansamlingen av betennelsesceller og kolesterol tømme seg ut i blodåren som derved går tett.

Studier har vist at akutte infeksjoner er forbundet med en forbigående økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Personer med kroniske betennelser som ulike revmatisk lidelser og langvarig tannkjøttbetennelse har også økt risiko for å få hjerte- og karsykdommer. Forskere utreder nå hvem som bør få kartlagt graden av betennelse i kroppen, hvordan dette bør gjøres og hva slags behandling som eventuelt bør gis?

En studie tyder på at kolesterolsenkende medisiner har en betennelsesdempende virkning i tillegg til å bedre kolesterolnivået i kroppen. Man vet fra tidligere at eldre mennesker og personer med kroniske sykdommer er tjent med å vaksinere seg mot influensa. Da unngår de den fysiske belastningen som en akutt infeksjon medfører. I tillegg reduserer man faren for å utløse et hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening