Det er allment kjent at støt mot hodet kan skade hjernen. Nå viser det seg at hjertet også kan ta skade av slag mot brystet. Dette kan utløse livstruende forstyrrelser i hjerterytmen.

Lite kjent

En rekke tilfeller er beskrevet i USA, men tilstanden er nærmest ukjent i Europa. Hjerterystelse er en av de vanligste årsakene til hjertestans hos idrettsutøvere i Statene. Den høye antallet der kan delvis skyldes populære idretter som amerikanske fotball og ishockey. Ishockey er imidlertid også vanlig i Europa så den ulike forekomsten skyldes trolig også at man i Europa ikke tenker på hjerterystelse som mulig forklaring ved plutselige og uventete dødsfall hos idrettsutøvere. Det er ønskelig med mer oppmerksomhet omkring denne problemstillingen, for ved riktig behandling øker sannsynligheten for overlevelse.

Medisinsk behandling

Akutt hjelp er hjerte-lunge-redning med brystkompresjoner og munn-til-munnbehandling etterfulgt av elektrosjokk (defibrillering). Forekomsten av hjerterystelse vil trolig øke i årene som kommer på grunn av økende hastighet og intensitet i moderne idrett.

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening